Colegiul Judetean al Medicilor Teleorman

Link-uri utile

Webinar pediatrie, PediPractic 21-23 martie 2024, creditat EMC și EFC!

Pentru că dvs faceți diferența între o populație sănătoasă și una mai puțin sănătoasă

„Pacientului nu-i va păsa niciodată de cât știi până nu va ști cât de mult îți pasă.”– Terry Canale, fost șef de personal al clinicii Campbell (specializată în ortopedie pediatrică)

Când vine vorba de micii pacienți probabil acesta este citatul care descrie cel mai bine realitatea interacțiunii cu ei pe perioada consultațiilor/ terapiei.
Venim și vă întrebăm, în urma experienței profesionale: împărtășiți această opinie?
Despre adaptarea în pediatrie la varii contexte:
- Sindromul metabolic la copii;
- Tehnologie și control în diabetul de tip 1 la copil;
- Monitorizarea pacientului pediatric cu boală inflamatorie intestinală;
- Scleroza tuberoasă la copii;
- Manifestări particulare în imunodeficiențele primare ale copilului, etc.

Dialogăm pe 21-23 martie la cea de a V-a ediție a webinarului PediPractic. Proiectul s-a născut în pandemie în online și continuă tot în online, la solicitarea dumneavoastră!
Așa cum zi de zi vă adaptați la nevoile medicale ale micilor pacienți așa și acest eveniment se adaptează la nevoile dumneavoastră profesionale aducând în prim plan experiențe practice și soluții văzute din mai multe unghiuri:
- specialiști pediatri din zone diferite ale țării, din Republica Moldova, medici cu o lungă experiență profesională dar și medici la început de drum (rezidenți)
- afecțiuni frecvente și unele rare
- subiecte actuale și unele prezente în permanență pe agenda unui pediatru sau a unui medic de familie ori a unui farmacist, asistent și nutriționist.

Sub coordonarea Conf. univ. dr. Dana Teodora Anton Paduraru, medic primar pediatrie conturăm pentru trei zile, 21-23 martie o imagine complexă, în care se întrepătrund experiențele profesionale, opțiunile de tratament, punctele critice ale unor afecțiuni sau dificultățile de a institui terapia adecvată în pediatrie.

Lista lectorilor cu care aveți oportunitatea să dialogați o puteți accesa aici: https://houston.ro/program-pedipractic/.
Pentru înscrieri la webinar click aici https://houston.ro/inscriere-pedipractic/ sau puteți apela pentru detalii și înscriere telefonică la Costina Turlea, costina.turlea@houston.ro, 0735.181.618.
Taxa de participare redusă este valabilă până la data de 10 martie:
- 200 lei pentru medici, farmaciști;
- 100 de lei pentru medicii rezidenți, nutriționiști dieticieni, psihologi și asistenții medicali
- 50 de lei, pentru studenți!
Webinarul este în curs de creditare EMC și EFC!
Va asteptam cu drag!

https://houston.ro/
http://www.facebook.com/HoustonNPAofficial


Informare MEDI-COM Forum 2024 (18 credite EMC)

În urma evaluării CMR, Congresul național de comunicare medicală, cu participare internațională - MEDI-COM Forum. Comunicare medicală pentru prevenție și promovarea sănătății (20-22 martie 2024, online) a primit 18 credite EMC. Evenimentul se află la a doua ediție, fiind organizat sub egida Universității de Medicină și Farmacie "Gr.T.Popa" Iași și a International Association for Communication in Healthcare.

În cadrul celor 3 zile de congres vor fi abordate, printr-o serie de cursuri, sesiuni de dezbateri, workshop-uri, teme precum:
* Protocoale de comunicare a veștilor rele
* Metode de structurare a informațiilor medicale și de exprimare a compasiunii
* Comunicarea în cadrul echipei medicale
* Gestionarea emoțiilor dezadaptative în context medical
* Prevenirea și gestionarea sindromului de burnout la personalul medical
* Comunicarea eficientă în campaniile de prevenție
* etc.

În măsura în care considerați că este un eveniment de interes, vă rugăm să transmiteți informația către colegii dvs. care ar putea fi interesați să participe.
Mai multe informații pot fi găsite accesând site-ul: www.medi-com.ro. În cazul în care evenimentul este de interes pentru medicii din aria dvs. teritorială, aceștia se pot înscrie la congres accesând: Formular de înregistrare.

Congresul național de comunicare medicală – MEDI-COM Forum

Vă informăm despre organizarea congresului național de comunicare medicală, cu participare internațională – MEDI-COM Forum. Comunicare medicală pentru prevenție și promovarea sănătății (20-22 martie 2024, online). Evenimentul se află la a doua ediție și este în curs de creditare CMR (prima ediție a primit 18 credite EMC), fiind organizat sub egida Universității de Medicină și Farmacie "Gr.T. Popa" Iași și a International Association for Communication in Healthcare.

În cadrul celor 3 zile de congres vor fi abordate, printr-o serie de cursuri, sesiuni de dezbateri, workshop-uri, teme precum:
* Protocoale de comunicare a veștilor rele
* Metode de structurare a informațiilor medicale și de exprimare a compasiunii
* Comunicarea în cadrul echipei medicale
* Comunicare medicală cu pacienții oncologici și aparținătorii
* Gestionarea emoțiilor dezadaptative în context medical
* Prevenirea și gestionarea sindromului de burnout la personalul medical
* Comunicarea eficientă în campaniile de vaccinare
* etc.

Mai multe informații pot fi găsite accesând site-ul: www.medi-com.ro și broșura de prezentare anexată. În cazul în care evenimentul este de interes pentru medicii din aria dvs., aceștia se pot înscrie la congres accesând: Formular de înregistrare.

Cu cele mai bune gânduri, Corina Barbaros
Maria Corina Barbaros Conf. univ. dr. / Ph.D. Associate Professor Faculty of Philosophy, Social and Political Sciences "Alexandru Ioan Cuza" University of Iasi, Romania
Founder MEDI-COM Forum www.comunicaremedicala.ro
President Alchemy Communication Association National Representative-ROMANIA- European Association for Communication in Healthcare

www.medi-com.ro
Formular de înregistrare
Broșură prezentare MEDI-COM 2024


Ghidul beneficiarului pentru investiția specifică I1.1: Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară din cadrul pilonului V: Sănătate și reziliență instituțională - componenta 12: Sănătate - investiția I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, din 13.10.2023


Decizia nr. 16/2023 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România și stabilirea procedurii de verificare și atestare

Decizia nr. 16/2023 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România și stabilirea procedurii de verificare și atestare


Decizia nr. 17/2023 privind stabilirea cuantumului cotizatiei de membru al Colegiului Medicilor din România

Decizia nr. 17/2023 privind stabilirea cuantumului cotizatiei de membru al Colegiului Medicilor din România


Prelungirea polițelor Euroins

Atașăm adresa nr. 7414/04.09.2023 cu privire la prelungirea polițelor Euroins

Adresa CMR nr.7414/04.09.2023


Informare CMR în privința polițelor de asigurare emise de către societatea Euroins Asigurare-Reasigurare SA

CMR Informare Asigurări


Informare modificări model scrisoare medicală


Homeopatie Clinică 2023-2025

UNIVERSITATEA de MEDICINĂ și FARMACIE Gr. T. Popa IAȘI organizează în centrele universitare Sibiu și București cursul postuniversitar pentru obținerea atestatului de competență în Homeopatie clinică și Etică Medicală.
Anunț Curs Homeopatie Clinică 2023


Legea nr. 282/2022 pentru modificarea art. 75 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății


Decizia Colegiului Medicilor din România nr. 12/2022

Decizia nr. 12/2022 pentru abrogarea Deciziei Consiliului național al Colegiului Medicilor din România nr. 4/2008 privind continuarea activității medicale peste vârsta legală de pensionare


Decizia Colegiului Medicilor Teleorman privind taxele percepute

Decizia nr. 41/18.11.2021 privind taxele percepute de către Colegiul Medicilor Teleorman


Decizia Colegiului Medicilor din România nr. 5/2022

Decizia nr. 5/2022 privind înființarea, organizarea și funcționarea Corpului experților medicali al Colegiului Medicilor din România


Informare legislativă cu privire la eliberarea certificatului medical constatator al decesului


Informare legislativă pentru medicii pensionari

Explicații/interpretarea textului de lege

Potrivit art. 391, alin. (1) teza I din legea nr. 95/2006 așa cum a fost modificată prin OG nr. 18/2021 medicii se pensionează potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aceasta reprezintă regula.

Potrivit tezei a doua a aceluiași articol la cerere, medicii se pensionează la vârsta de 67 de ani, indiferent de sex. Modalitatea de menținere în activitate până la vârsta de 67 de ani este descrisă în continuare de alin (1), art. 392. Astfel menținerea în activitate până la 67 se ani se realizează în baza unei cereri pe care medicul titular urmează să o depună la unitatea angajatoare sau în baza unei notificări pe care o depune la casa de asigurări cu care se află în relație contractuală, cererea/notificarea se depune cu cel puțin 15 zile înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare prevăzute de legislația privind sistemul unitar de pensii publice.

Mai multe detalii

Cu privire la modul de aplicare a noilor prevederi, la pct. VI din Ordonanța Guvernului nr. 18/2021 au fost prevăzute dispoziții tranzitorii potrivit cărora:

OG nr. 18/2021 prevederile cuprinse la art. 391 alin. (1) tezele a doua și a treia din Legea nr. 95/2006 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ordonanței (data publicării fiind 31 august 2021), în acest termen medicii care se află în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate și care au împlinit sau au mai puțin de 15 zile până la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzute de legislația privind sistemul unitar de pensii publice au obligația să notifice casele de asigurări de sănătate cu care se află în contract. Aceste cereri vor fi soluționate în baza prevederilor art. 391, alin (1) înainte de modificare.

Potrivit vechii reglementări, cererile privind menținerea în activitate trebuiau depuse la angajator cu 3 luni înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare. Potrivit dispozițiilor tranzitorii din OG nr. 18/2021 s-a dat posibilitatea depunerii acestor cereri și cu un termen mai scurt, respectiv de 15 zile înaintea împlinirii vârstei standard.

Noutatea actualei reglementări este notificarea caselor de asigurări de către medicii care nu au calitatea de angajat dar lucrează în contract cu casa de asigurări.

Alin. (3), (4), (5) și (6) ale art. 391 reprezintă excepții atât de la regula generală, respectiv pensionarea potrivit Legii nr. 263/2010, cât și de la excepția prevăzută de alin (1) respectiv 67 de ani. Prin urmare:
- medicii membri titulari, membri corespondenți și membri de onoare ai Academiei Române și ai Academiei de Științe Medicale, cetățeni români, profesorii universitari și cercetătorii științifici gradul I, doctorii în științe medicale, în unitățile sanitare publice își pot desfășura activitatea până la 70 de ani, la cerere, peste vârsta de 70 de ani medicii membri titulari, membri corespondenți și membri de onoare ai Academiei de Științe Medicale, membri titulari, membri corespondenți și membri de onoare ai Academiei Române pot fi menținuți în activitate conform dispozițiilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 264/2004 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Medicale, cu modificările și completările ulterioare, peste limita de vârstă prevăzută la (1), (65 de ani sau 67 la cerere) medicii pot profesa în continuare în unități sanitare private în baza certificatului de membru și a avizului anual al CMR, eliberat pe baza certificatului de sănătate și a asigurării de răspundere civilă, pentru greșeli în activitatea profesională, încheiată pentru anul respectiv, în unitățile sanitare publice care înregistrează deficit de personal medical, precum și al unităților sanitare publice aflate în zone defavorizate, medicii își pot continua activitatea peste vârsta de pensionare prevăzută de lege (65 de ani sau 67 la cerere), la propunerea unității sanitare publice, cu avizul anual al CMR eliberat prin colegiile teritoriale județene, respectiv al municipiului București și cu aprobarea ordonatorului principal de credite, până la ocuparea posturilor prin concurs.
- medicii deținuți sau internați din motive politice și care se încadrează în condițiile prev. de Decretul-lege nr. 118/1990 din motive politice sau medicii care au fost obligați să își întrerupă studiile o anumită perioadă, obținându-și licența cu întârziere, ori cei care au fost împiedicați sa își reia activitatea profesională pot fi menținuți în activitate în baza certificatului anual de sănătate.

La alineatul (7) sunt prevăzute incompatibilități ale medicului ce a depășit vârsta de pensionare cu diferite funcții, incompatibilități de altfel prevăzute în mod expres în legislația ce reglementează funcții în cauză – funcții de conducere în cadrul Ministerului Sănătății, al ministerelor și instituțiilor centrale cu rețea sanitară proprie, al autorităților de sănătate publică, al CNAS, al caselor județene de asigurări de sănătate și a municipiului București, precum și în cadrul spitalelor publice și al oricărei alte unități sanitare publice.

Alineatul (8) cuprinde prevederi ce reglementează modalitatea de continuare a activității, după împlinirea vârstei de 67 ani. Astfel continuarea activității după 67 de ani pentru medicii care își desfășoară activitatea în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate județene sau a municipiului București se realizează cu aviz anual eliberat de direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București și de CMR, prin colegiile județene ale medicilor sau al municipiului București, pe baza certificatului de sănătate.

Prin noua modificare practic a dispărut avizul emis de comisia formată din reprezentanții celor 3 autorități – CNAS,DSP,CMR – având în vedere modificarea alin.1, care prevede doar notificarea casei de asigurări de sănătate.

Din coroborarea textelor de lege aplicabile, respectiv Legea nr. 95/2006 și Legea nr. 263/2010, medicii se pensionează în temeiul Legii nr. 263/2010 când îndeplinesc condițiile de vârstă și stagiul de cotizare și își pot continua activitatea până la vârsta de 67 de ani cu respectarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 95/2006.


Decizia Nr. 7 din 25.06.2021 a Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor din România privind acordarea unor credite EMC

Decizia Nr. 7 din 25.06.2021


Intenții cesionare praxis

Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 1944/26.02.2024
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a doamnei Dădîrlat Ina Silvia, în calitate de moștenitor al cabinetului de medicină de familie CMI DR. DĂDÎRLAT DANIELA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Dădîrlat Ina Silvia


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 1987/27.02.2024
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a doamnei Popa Gabriela-Denisa în calitate de reprezentant legal al cabinetului medical, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art. 28 din Ordonanța de urgență nr. 68/2008, privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical.
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Popa Gabriela-Denisa


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 2000/28.02.2024
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a domnului Constantin Dan Marius în calitate de reprezentant legal al cabinetului medical, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art. 28 din Ordonanța de urgență nr. 68/2008, privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical.
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Constantin Dan Marius


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 2004/28.02.2024
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a domnului doctor Chirițescu Cristian-Emanuel, în calitate de reprezentant legal al cabinetului de medicină de familie CMI DR. CHIRIȚESCU CRISTIAN-EMANUEL, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Chirițescu Cristian-Emanuel


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 2023/29.02.2024
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a doamnei Pârv Aurica Luminița, în calitate de moștenitor al cabinetului de medicină de familie CMMF DR. PÂRV MIHAI, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Pârv Aurica Luminița


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 1995/28.02.2024
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a doamnei doctor Pîrnacu Mihaela, în calitate de titular al cabinetului de medicină de familie CMMF DR. PÎRNARU MIHAELA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Pîrnacu Mihaela


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 1955/27.02.2024
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a doamnei doctor Voinescu Iuliana, în calitate de titular al cabinetului de medicină de familie CMI DR. VOINESCU IULIANA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Voinescu Iuliana


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 1951/26.02.2024
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a doamnei doctor Suciu Tatiana, în calitate de titular al cabinetului de medicină de familie CMI DR. SUCIU TATIANA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Suciu Tatiana


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 1841/22.02.2024
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a doamnei doctor Buscu Rodica, în calitate de titular al cabinetului de medicină de familie CMI DR. BUSCU RODICA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Buscu Rodica


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 1848/22.02.2024
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a doamnei doctor Câtea Emilia-Maria în calitate de reprezentant legal al cabinetului medical, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art. 28 din Ordonanța de urgență nr. 68/2008, privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical.
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Câtea Emilia-Maria


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 1897/23.02.2024
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a doamnei doctor Gheorghe-Coșarcă Ramona Alina, în calitate de moștenitor al praxisului de medicină de familie CMI DR. Gheorghe Georgeta Lenica, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Gheorghe-Coșarcă Ramona Alina


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 1918/26.02.2024
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a doamnei Radu Bianca-Loredana în calitate de reprezentant legal al cabinetului medical, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art. 28 din Ordonanța de urgență nr. 68/2008, privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical.
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Radu Bianca-Loredana


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 1809/21.02.2024
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a doamnei doctor Nagyr Viorica Ileana, în calitate de titular al cabinetului de medicină de familie CMI CMMF cu sediul în Prejmur, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Nagy Viorica Ileana


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 1780/20.02.2024
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a doamnei Miron Veronica în calitate de reprezentant legal al cabinetului medical, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art. 28 din Ordonanța de urgență nr. 68/2008, privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical.
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Miron Veronica


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 1482/14.02.2024
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a doamnei doctor Cameniță Angela, în calitate de titular al cabinetului de medicină de familie HELIOLAB SRL, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Cameniță Angela


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 1339/08.02.2024
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a doamnei Isopel Geovanina în calitate de reprezentant legal al cabinetului medical, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art. 28 din Ordonanța de urgență nr. 68/2008, privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical.
Intenția de cesionare/vânzare Isopel Geovanina


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 1343/08.02.2024
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a doamnei doctor Isopel Geovanina, în calitate de titular al cabinetului de medicină de familie DISPENSAR NICOLINA în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Isopel Geovanina


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 1340/08.02.2024
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a domnului doctor Ghanaat Pisheh Sanai Esmail, în calitate de titular al cabinetului de medicină de familie CMI DR. GHANAAT PISHEH SANAI ESMAIL, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Ghanaat Pisheh Sanai Esmail


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 1342/08.02.2024
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a doamnei doctor Leu Cristina, în calitate de titular al cabinetului de medicină de familie CMI DR. LEU CRISTINA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Leu Cristina


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 1351/09.02.2024
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a doamnei Rusandu Izabela Cleopatra în calitate de reprezentant legal al cabinetului medical, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art. 28 din Ordonanța de urgență nr. 68/2008, privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical.
Intenția de cesionare/vânzare Rusandu Izabela Cleopatra


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 1360/09.02.2024
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a domnului doctor Sălăgean Petru Florentin, în calitate de titular al cabinetului de medicină de familie CMI DR. SĂLĂGEAN PETRU FLORENTIN, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Sălăgean Petru Florentin


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 1361/09.02.2024
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a domnului doctor Cocișiu Dănuț-Maximilian, în calitate de titular al cabinetului de medicină de familie CMI DR. COCIȘIU DĂNUȚ-MAXIMILIAN, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Cocișiu Dănuț-Maximilian


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 1362/09.02.2024
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a doamnei doctor Moldovan Maria, în calitate de titular al cabinetului de medicină de familie CMI DR. MOLDOVAN MARIA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Moldovan Maria


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 1272/07.02.2024
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a doamnei Borțun Margareta în calitate de reprezentant legal al cabinetului medical, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art. 28 din Ordonanța de urgență nr. 68/2008, privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical.
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Borțun Margareta


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 1210/06.02.2024
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a doamnei Radu Bianca-Loredana în calitate de reprezentant legal al cabinetului medical, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art. 28 din Ordonanța de urgență nr. 68/2008, privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical.
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Radu Bianca-Loredana


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 1125/02.02.2024
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a doamnei doctor Zahacinschi Diana, în calitate de titular al cabinetului de medicină de familie CMI DR. ZAHACINSCHI DIANA în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Zahacinschi Diana


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 1034/01.02.2024
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a doamnei Zahacinschi Diana Carmen în calitate de reprezentant legal al cabinetului medical, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art. 28 din Ordonanța de urgență nr. 68/2008, privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical.
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Zahacinschi Diana Carmen


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 935/30.01.2024
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a doamnei doctor Godeanu Elena, în calitate de titular al cabinetului de medicină de familie a SC ELMED GODEANU SRL în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Godeanu Elena


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.659/22.01.2024
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a doamnei Ogășan Maria în calitate de reprezentant legal al cabinetului medical, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art. 28 din Ordonanța de urgență nr. 68/2008, privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical.
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Ogășan Maria


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 663/22.01.2024
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a doamnei doctor Vega Stela, în calitate de titular al cabinetului de medicină de familie a CMI MEDICINĂ GENERALĂ ADULȚI DR. VEGA STELA în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Vega Stela


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 655/22.01.2024
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a doamnei doctor Eles Mariana Eleonora, în calitate de titular al cabinetului de medicină de familie a CMI DR. ELES MARIANA ELEONORA în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Eles Mariana Eleonora


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.630/19.01.2024
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de vânzare a doamnei Bucur Ligia în calitate de moștenitor al cabinetului medical, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art. 28 din Ordonanța de urgență nr. 68/2008, privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical.
Intenția de cesionare/vânzare Bucur Ligia


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.636/19.01.2024
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de donație a domnului doctor Cartojan Iancu Cristian Mircea Dan în calitate de reprezentant legal al cabinetului medical, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art. 28 din Ordonanța de urgență nr. 68/2008, privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical.
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Cartojan Iancu Cristian Mircea Dan


Mai multe intenții cesionare/vânzare

Cu considerație,
Andreea Dănilă
Secretar Departamentul Economico-Social
Colegiul Medicilor din România

Str. Pictor Alexandru Romano nr.14, Sector 2, București, RO
Tel: +4 021 413 88 00; Fax: +4 021 413 77 50
E-mail: andreea.danila@cmr.ro
Web: www.cmr.ro


Decizia Nr. 55 din 30.04.2020 a Biroului Executiv al Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România

privind activitățile de Educație Medicală Continuă, în contextul epidemiologic actual

Decizia Nr. 55 din 30.04.2020 a Biroului Executiv al Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România


Actualizare date contact CM Teleorman

Vă informăm că, începând cu data de 01 octombrie 2019, noul număr de tel./fax al Colegiul Medicilor Teleorman este 0347.402.254 (nr. 0247.313.138 este anulat).


Informații utile cu caracter obligatoriu pentru toți medicii

Vă transmitem atașat adresa Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Poliției Române nr. 634087/2019, de informare cu privire la noul cadru legal ce vizează examinarea medicală a persoanelor ce au calitatea de conducători auto, având în vedere modificarea și completarea OG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Adresă permise auto


Ordinul nr. 520/2007 din 06/03/2007

pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea scutirilor medicale de la orele de educație fizică și sport pentru elevi și studenți și a Baremului medical cuprinzând afecțiunile pentru care se acordă scutirile medicale de la orele de educație fizică și sport

Ordinul nr. 520/2007 din 06/03/2007


Informare legislativă

Colegiul Medicilor Teleorman și Societatea Medicilor de Familie Teleorman atrag atenția instituțiilor și persoanelor fizice care solicită medicilor de familie eliberarea unor adeverințe în care să se precizeze sintagma "APT / INAPT pentru ...", că medicii dau curs solicitărilor doar în limita competențelor.

Informare legislativă CM Teleorman și SMF Teleorman


ÎN ATENȚIA MEDICILOR

Ordonanță de urgență nr. 195/2002

Art. 22 - (1) Examinarea medicală se realizează în scopul certificării stării de sănătate și a calităţilor fizice necesare unui conducător de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai.

(6) Orice medic, atunci când constată că un conducător de autovehicul, de tractor agricol sau forestier ori tramvai, aflat în evidența sau îngrijirea sa, prezintă afecțiuni medicale prevăzute în ordinul ministrului sănătăţii emis conform alin. (2), este obligat să emită bilet de trimitere către o unitate de asistență medicală autorizată prevăzută la alin. (4), cu diagnosticele constatate şi cu datele de contact ale unităţii medicale în care medicul trimiţător îşi desfăşoară activitatea şi să consemneze acest lucru în fişa medicală a conducătorului. Biletul de trimitere va fi comunicat conducătorului, de îndată, prin orice mijloc de comunicare prevăzut de Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În baza biletului de trimitere, în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea acestuia, persoana care posedă permis de conducere este obligată să se prezinte la unitatea de asistență medicală autorizată pentru a efectua examinarea medicală de specialitate.

Normele minime privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul din 31.08.2010

Ordinul nr. 1162/2010 pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul

Ordonanța de urgenţă nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

Lista unităților de asistență medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidatilor la obținerea permisului de conducere și a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie în baza OMS nr.1159/2010, din județul Teleorman, actualizată la data de 14.08.2018


Anunț privind protecția datelor cu caracter personal

Prin prezenta, vă informăm că, la nivelul instituției noastre, au fost evaluate și implementate măsurile legale, necesare și obligatorii prevăzute de legislația în vigoare privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, potrivit legislației europene, în speță fiind vorba de: REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016.

Având în vedere obligativitatea instituirii acestor măsuri, inclusiv la nivelul cabinetelor medicale individuale și a societăților medicale, ținând seama de rolul organizației profesionale a medicilor, acela de a acorda îndrumare tuturor membrilor săi în sprijinul organizării și desfășurării activității medicale în condițiile legii, vă facem cunoscut că, în vederea facilitării respectării acestor prevederi legislative, aveți posibilitatea de a ne contacta pentru o eventuală îndrumare de specialitate.

Cu stimă,
Colegiul Medicilor Teleorman


Decizia nr. 12/2018 a Colegiul medicilor din România privind reglementarea sistemului național de EMC

Colegiul medicilor din România a adoptat Decizia nr. 12/2018, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 683 din 06/08/2018, privind reglementarea sistemului național de educație medicală continuă, a criteriilor și normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă, precum și a sistemului procedural de evaluare și creditare a activităților de educație medicală continuă adresate medicilor

Decizia 12 din 2018


Comunicare a Inspectoratului General al Poliției Române

Răspunsul Inspectoratului General al Poliției Române la petiția Colegiului medicilor din România nr. 4569/18.05.2018, adresată Ministerului Afacerilor Interne, referitoare la solicitările unităților de poliție adresate medicilor de familie în vederea comunicării datelor persoanelor cu probleme medicale de natură neuro-psihică.

Comunicare Inspectoratul General al Poliției Române


Model legitimație Colegiul Medicilor Teleorman

Legitimatie CM teleorman

94 x 62 mm

Medicii care doresc eliberarea unei legițimatii de membru al Colegiului Medicilor Teleorman sunt rugați să transmită pe E-mail la office@cmteleorman.ro datele necesare, conform modelului (nume, prenume, specialitatea - Medic rezident/specialist/primar/doctor în științe medicale), precum și o fotografie tip buletin în format digital (fotografie denumită cu numele medicului).

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să ne contactați la Tel./Fax: 0347.402.254, fie direct la sediul nostru.

Legitimațiile se vor ridica de la sediul Colegiul Medicilor Teleorman din Alexandria, contra unui tarif de 10 lei / buc.

Despre noi

Colegiul Medicilor Teleorman este o organizaţie neguvernamentală, fără scop patrimonial, cu obiective profesionale, administrative, de jurisdicţie profesională şi economico-socială, independentă faţă de administraţia de stat locală şi centrală, faţă de partidele politice, patronat, etc.

Colegiul Medicilor Teleorman are ca obiectiv oferirea de garanţii pentru societatea civilă şi pentru stat, în legătură cu practicarea riguroasă a profesiunii de medic, la un nivel profesional şi moral ireproşabil.

Detalii