Colegiul Judetean al Medicilor Teleorman

Link-uri utile

Decizii ale Colegiului Medicilor din România

Decizia nr. 17 din 2023

privind stabilirea cuantumului cotizației de membru al Colegiului Medicilor din România


Decizia nr. 16 din 2023

privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România și stabilirea procedurii de verificare și atestare a nivelului profesional al medicilor care au întrerupt exercitarea profesiei ori s- au aflat într-o situație de incompatibilitate pe o perioadă mai mare de 5 ani


Decizia 18 din 2018

privind gestionarea mecanismului de alertă


Decizia 12 din 2018

privind reglementarea sistemului naţional de educaţie medicală continuă, a criteriilor şi normelor de acreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă, precum şi a sistemului procedural de evaluare şi creditare a activităţilor de educaţie medicală continuă adresate medicilor


Decizia 13 din 2018

privind informaţiile din Registrul unic al medicilor publicate pe pagina de internet a Colegiului Medicilor din România


Decizia 14 din 2018

privind întocmirea şi emiterea certificatului profesional curent


Decizia CMR nr. 22 din 16 decembrie 2016

privind modificarea Deciziei Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România nr. 5 / 2008 privind stabilirea cuantumului cotizației de membru al Colegiului Medicilor din România


Decizia CMR nr. 5 din 18 aprilie 2008

privind stabilirea cuantumului cotizației de membru al Colegiului Medicilor din România


Decizia CMR nr. 22 din 16 decembrie 2016

privind modificarea Deciziei Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România nr. 5 / 2008 privind stabilirea cuantumului cotizației de membru al Colegiului Medicilor din România


Decizia CMR nr. 5 din 18 aprilie 2008

privind stabilirea cuantumului cotizației de membru al Colegiului Medicilor din România


Decizia CMR nr. 16/2016

privind eliberarea certificatului de membru al CMR

Formular de înscriere în Colegiul Medicilor Teleorman

Cerere de acordare a vizei anuale pe certificatul de membru


Decizia nr. 8 din 03.10.2013

privind emiterea avizelor pentru înfiinţarea punctelor secundare de lucru în specialitatea medicină de familie


Decizia nr. 1 din 16.01.2015

pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 9/2014 privind eliberarea Avizului de practică temporară/ocazională a profesiei pentru medicii străini


Despre noi

Colegiul Medicilor Teleorman este o organizaţie neguvernamentală, fără scop patrimonial, cu obiective profesionale, administrative, de jurisdicţie profesională şi economico-socială, independentă faţă de administraţia de stat locală şi centrală, faţă de partidele politice, patronat, etc.

Colegiul Medicilor Teleorman are ca obiectiv oferirea de garanţii pentru societatea civilă şi pentru stat, în legătură cu practicarea riguroasă a profesiunii de medic, la un nivel profesional şi moral ireproşabil.

Detalii