Colegiul Judetean al Medicilor Teleorman

Link-uri utile

Cine suntem

Colegiul Medicilor Teleorman este o organizaţie neguvernamentală, fără scop patrimonial, cu obiective profesionale, administrative, de jurisdicţie profesională şi economico-socială, independentă faţă de administraţia de stat locală şi centrală, faţă de partidele politice, patronat, etc.

Colegiul Medicilor Teleorman are ca obiectiv oferirea de garanţii pentru societatea civilă şi pentru stat, în legătură cu practicarea riguroasă a profesiunii de medic, la un nivel profesional şi moral ireproşabil.

Colegiul Medicilor Teleorman va contribui, ca structură organizatorică specială, la apărarea intereselor şi prestigiului corpului medical şi acţionează, de asemenea, pentru dezvoltarea profesiunii medicale, în zona sa de competenţă.

Colegiul Medicilor Teleorman este reprezentantul corpului medical din întreg judeţul în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale, interne şi internaţionale.

Colegiul Medicilor Teleorman poate intra în relaţii cu diferite organisme similare din alte ţări.

Colegiul Medicilor Teleorman se organizează în baza Legii 95/2005, privind exercitarea profesiunii de medic, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România, a Statutului Colegiului Medicilor din România şi a propriului Regulament de Organizare şi Funcţionare, ca persoană juridică de drept public, având ca principal obiect de activitate apărarea, controlul şi supravegherea exercitării profesiunii de medic, aplicarea legilor şi regulamentelor care organizează şi reglementează exerciţiul profesiei.

Colegiul Medicilor Teleorman este autonom în raport cu orice autoritate publică sau persoană juridică de drept privat şi îşi exercită atribuţiile fără posibilitatea vreunei imixtiuni şi cu respectarea tuturor prevederilor din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Colegiului Medicilor din România.

Sediul Colegiului Medicilor Teleorman este în municipiul Alexandria, Strada Dunării nr. 51, Bl. L3, Sc. B, Ap. 15, Parter.

Ca autoritate publica in domeniu, Colegiul Medicilor Teleorman participă şi propune Colegiului Medicilor din România proiecte de sănătate şi iniţieri de acte normative care reglementează domeniul medical şi realizează atribuţiile conferite de Legea 95/2005 şi alte legi speciale.

Ca organizaţie profesională, Colegiul Medicilor Teleorman apără demnitatea şi promovează drepturile şi interesele membrilor săi în toate sferele de activitate, apăra onoarea, libertatea şi independenţa profesională a medicului în exercitarea profesiei, asigură respectarea de către medici a obligaţiilor ce le revin faţă de bolnav şi de sănătatea publică.

Colegiul Medicilor Teleorman reprezintă interesele profesiei de medic şi actionează prin toate mijloacele conferite de lege pentru dezvoltarea acesteia şi pentru ridicarea prestigiului ei în cadrul vieţii sociale.

Colegiul Medicilor Teleorman, prin preşedinte, este reprezentant al corpului medical din Teleorman în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale, interne şi internaţionale. Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi obiectivelor conferite de lege şi prezentul Regulament, organele reprezentative al Colegiului Medicilor din Teleorman pot intra în relaţii cu diferite organisme similare din alte judeţe şi state.

Colegiul Medicilor Teleorman îşi exercită atributele de autoritate publică şi profesională, conferite de lege şi prezentul Regulament, în patru domenii principale de activitate:

Între Colegiul Medicilor Teleorman şi celelalte colegii judeţene, respectiv cel al municipiului Bucureşti, există raporturi de autonomie funcţională, organizatorică şi financiară.

În cazuri excepţionale şi numai atunci când anumite atribuţii nu pot fi exercitate într-o manieră optimă decât la nivel central, soluţionarea problemelor se va face de către Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor din Romania.

Alegerea organelor reprezentative şi de conducere ale Colegiului Medicilor Teleorman se face direct cu respectarea principiilor democratice şi a egalităţii tuturor membrilor, indiferent de specialitate.