Colegiul Judetean al Medicilor Teleorman

Link-uri utile

ANUNȚURI


Ghid pentru procesarea datelor cu caracter personal, adresat medicilor de familie

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE MEDICINA FAMILIEI a realizat un Ghid pentru procesarea datelor cu caracter personal, adresat medicilor de familie.

Mai multe detalii

Scopul ghidului

În conformitate cu Carta Uniunii Europene a drepturilor fundamentale, oricine are dreptul la a-i fi respectate viața sa privată și de familie, casa și orice formă de comunicare, precum și de a-i fi protejate datele cu caracter personal. Există deja un număr de legi europene și naționale (Legea 46/2003) care impun respectarea acestor drepturi fundamentale, cu precizarea obligațiilor pe care le au cei care procesează datele cu caracter personal (DCP).

Demersul înțelegerii și aplicării anumitor obligații de acest fel de către medicii de familie nu este întotdeauna un proces facil și univoc, mai ales atunci când trebuie echilibrate interesele legitime ale individului aflate uneori în opoziție cu obligațiile și reglementările „Protecției datelor”.

Acest document definește, cu titlu de ghid/îndrumar, cerințele pe care medicii de familie (MF) trebuie să le îndeplinească din perspectiva acestor obligații.

Ghidul prezent este alcătuit din două părti: principiile pe care MF-iștii trebuie să le respecte, și anexe care să îi ajute pe MF-iști și angajații săi să implementeze împreună, în cabinet, aceste obligații privind Protecția datelor cu caracter personal (DCP).

Scopul și aplicabilitatea acestui Ghid

Acest ghid se referă la prelucrarea datelor cu caracter personal ale pacienților, în cursul acordării îngrijirilor medicale în asistența primară, în așa fel încât medicii de familie să-și poată respecta obligațiile privitoare la protecția datelor.

Acesta se aplică la procesarea datelor pacienților în orice formă, incluzând înregistrările pe hârtie, înregistrările și documentele electronice, imaginile, înregistrările video, mesajele SMS, postările online și mesajele electronice.

Documentul de față nu acoperă subiectul mai general al protecției datelor cu caracter personal din perspectiva angajatorului sau a agenților comerciali, pentru aceste aspecte existând ghiduri specifice și ele neaplicându-se în contextul cabinetului de medicină de familie.

Interpretarea reglementărilor privind PDCP evoluează continuu și acest document va fi revizuit periodic. De aceea Ghidul se va schimba în timp, pe măsură ce implementarea reglementărilor de protecție a datelor se va clarifica. Prima versiune publicată este destinată a-i ajuta pe MF-iști în a se pregăti pentru RPDP.

Ghid pentru procesarea datelor cu caracter personal pentru medicii de familie


Proiect SPIDI, în atenția medicilor diabetologi și medicilor de familie

Specializarea profesioniștilor medicali pentru minimizarea comorbidităților piciorului diabetic – SPIDI

Spitalul Clinic „Dr. I. Cantacuzino” implementează începând cu data de 27.12.2017 proiectul „Specializarea profesioniștilor medicali pentru minimizarea comorbidităților piciorului diabetic – SPIDI”, cod contract POCU/91/4/8/110681. Proiectul este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Operațiunea: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical, cod apel POCU/91/4/8.

Detalii proiect

Managerul proiectului este Dr. Eduard Catrina, medic primar, șef de lucrări, șef secție Chirurgie Generală II. Asistent expert implementare-specialist chirurgia piciorului diabetic (medici): Dr. Mihaela Emanuela Vîlcu, medic primar chirurgie generală secția Chirurgie Generală II.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea competențelor profesionale ale specialiștilor din domeniul medical, respectiv 100 medici diabetologi, 200 de medici de familie și 200 de asistente medicale, pentru diagnosticul precoce și tratamentul corect al comorbidităților piciorului diabetic și în sensul reducerii mortalității, morbidității și numărului de persoane cu diferite grade de invaliditate determinate de amputări, precum și a costurilor necesare îngrijirii acestor persoane.

Prin proiect, 100 medici diabetologi, 200 de medici de familie și 200 de asistente medicale, selectați din regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia și București-Ilfov, vor participa la programele de formare în vederea dezvoltării de competențe pentru utilizarea celor mai noi proceduri și tehnologii în domeniul tratării piciorului diabetic.

Totodată, 30 de specialiști vor participa la schimburi de bune practici / conferințe / congrese organizate în state membre UE, cu scopul transferului de cunoștințe și documentării cu privire la ultimele noutăți medicale în tratarea și reducerea complicațiilor asociate piciorului diabetic.

Principalul rezultat al proiectului constă în dobândirea de competențe profesionale noi privind terapia piciorului diabetic încă din momentul diagnosticării bolii metabolice pentru 500 de specialiști, generând implicit un impact pozitiv major asupra calității vieții pacienților.

Programul de formare profesională pentru medici se adresează medicilor diabetologi și medicilor de familie, angajați în instituții sanitare publice cu paturi, ambulatorii, cabinete medicale individuale din următoarele județe: București-Ilfov (10% din grupul țintă va fi selectat din Municipiul București și județul Ilfov), Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui, Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman, Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea.

Specialiștii care doresc să participe la acest proiect pot trimite mail de intenție pe adresele de email mprunaiche@yahoo.com (Dr. Mihaela Emanuela Vîlcu) sau eduardcatrina@yahoo.com (Dr. Eduard Catrina).

De asemenea, putem fi contactați la nr. de telefon: 0722.533.911 - Mihaela Emanuela Vîlcu, sau 0722.337.423 - Eduard Catrina.

Cu considerație,
Mihaela Vîlcu


Comunicat C.M.R. privind încheierea contractului cu Casa de Asigurări

Având în vedere faptul că, prin OUG 88/2017 a fost modificat art. 20 al Legii 185/2017, vă rugăm să informați membrii Colegiului dumneavoastră cu privire la faptul că, pentru anul 2018, încheierea contractului cu Casa de Asigurări nu mai este condiționată de efectuarea acreditării, respectiv înscrierii pentru acreditare în cazul cabinetelor medicale din ambulatoriu și medicină primară.

Președinte C.M.R.
Dr. Gheorghe Borcean

Comunicat C.M.R. privind încheierea contractului cu Casa de Asigurări


Răspunsul Colegiului Medicilor Teleorman la demersul inițiat de Societatea Medicilor de Familie - Teleorman în legătură cu problemele apărute în derularea contractului încheiat între medicii de familie și Casa de Asigurări de Sănătate Teleorman, precum și poziția Colegiului Medicilor din România

Răspunsul Colegiului Medicilor Teleorman

Poziția Colegiului Medicilor din România.


A fost publicată în Monitorul Oficial nr. 981 din 7.12.2016 Hotărârea nr. 3 din 4 noiembrie 2016 pentru modificarea Hotărârii Adunării generale naționale a Colegiului Medicilor din România nr. 2/2012 privind adoptarea Statutului și a Codului de deontologie medicală ale Colegiului Medicilor din Romania.

Acestea vor intra in vigoare în 30 de zile de la publicare, adică în data de 6.01.2017.

Monitorul Oficial nr. 981 din 7.12.2016


Informare a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind condițiile utilizării dosarului electronic de sănătate (DES)

Descarcați textul informării


Stimați colegi,

Prin prezenta vă aducem la cunostință că în Monitorul Oficial, Partea I nr. 802 din 11.10.2016, a fost publicată Decizia C.M.R. nr. 19/2016 prin care a fost prorogată intrarea în vigoare a Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 16/2016 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România, până la data de 1 aprilie 2017.


În atenția medicilor care își exprimă intenția de a-și exercita profesia, după împlinirea vârstei de pensionare (65 de ani), prevăzută de art. 391 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, rep., cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile Legii nr. 113/2016 pentru modificarea art. 391 alin. (8) din L. Nr. 95/2006, Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 411/31.V.2016, Promulgată de PREȘEDINTELE ROMÂNIEI prin DECRET Nr. 562 din 26 mai 2016, vă solicităm să vă adresați Colegiului Medicilor Teleorman, în sensul depunerii în timp util a solicitării și a documentelor necesare obținerii avizului privind prelungirea activității medicale peste vârsta legală de pensionare.

De asemenea, pentru informații suplimentare, este indicat să vă adresați și Direcției de Sănătate Publică a Județului Teleorman, în cadrul căreia se înființează și funcționează Comisia care evaluează oportunitatea acordării avizului privind prelungirea activității.

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta direct la sediul instituției sau la telefon/fax: 0247.31.31.38

Decret nr. 562/2016

Legea nr. 113/2016 pentru modificarea art. 391 alin. (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii


Informare cu privire la asigurarea pazei

Prin prezenta, Colegiul Medicilor Teleorman vă informează că, potrivit prevederilor Legii nr. 333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, aveţi obligaţia de a vă conforma reglementărilor în vigoare, cu privire la asigurarea pazei (prin servicii specializate), a sediilor cabinetelor medicale / societăţilor civile medicale.
În acest sens, vă indicăm să vă conformaţi dispoziţiilor acestor acte normative, pe care le puteţi accesa pe site-ul nostru, la rubrica Legislaţie.

Despre noi

Colegiul Medicilor Teleorman este o organizaţie neguvernamentală, fără scop patrimonial, cu obiective profesionale, administrative, de jurisdicţie profesională şi economico-socială, independentă faţă de administraţia de stat locală şi centrală, faţă de partidele politice, patronat, etc.

Colegiul Medicilor Teleorman are ca obiectiv oferirea de garanţii pentru societatea civilă şi pentru stat, în legătură cu practicarea riguroasă a profesiunii de medic, la un nivel profesional şi moral ireproşabil.

Detalii