Colegiul Judetean al Medicilor Teleorman

Link-uri utile

Colegiul medicilor din România

Decizie nr. 13/2018

din 29/06/2018

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 611 din 17/07/2018

Decizia nr. 13/2018 privind informaţiile din Registrul unic al medicilor publicate pe pagina de internet a Colegiului Medicilor din România

În temeiul art. 414 alin. (1) lit. d), art. 416 alin. (8) şi art. 439 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,>/

Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor din România d e c i d e:

Art. 1. - (1) Membrii Colegiului Medicilor din România (C.M.R.) sunt înscrişi în Registrul unic al medicilor din România.

(2) Colegiul Medicilor din România publică pe pagina de internet următoarele informaţii cu privire la medicii care deţin sau au deţinut calitatea de membru al C.M.R.:
a) numele şi prenumele medicului;
b) colegiul teritorial al cărui membru este în prezent medicul sau ultimul colegiu teritorial în care a fost înscris;
c) statusul medicului, conform art. 2 adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor din România nr. 2/2012 privind adoptarea Statutului şi a Codului de deontologie medicală ale Colegiului Medicilor din România, cu modificările şi completările ulterioare;
d) specialităţile deţinute, cu menţionarea dreptului de practică pentru fiecare dintre ele, conform avizului anual;
e) atestatele de studii complementare deţinute, conform certificatului de membru;
f) dacă există, restrângeri ale dreptului de a profesa sau situaţii de întrerupere a activităţii profesionale;
g) locurile de muncă, dacă există acordul expres al medicului pentru a fi publicate.

Art. 2. - Statusul menţionat la art. 1 alin. (2) lit. c) poate fi:
a) activ - status acordat medicului membru al C.M.R. care îndeplineşte toate condiţiile prevăzute de lege pentru exercitarea profesiei;
b) inactiv - status acordat medicului membru al C.M.R. care nu îndeplineşte toate condiţiile prevăzute de lege pentru exercitarea profesiei;
c) fost membru - medicul care a deţinut în trecut calitatea de membru al C.M.R.

Art. 3. - (1) Informaţiile menţionate la art. 1 vor fi preluate din aplicaţia informatică de eliberare a certificatului de membru al C.M.R., cu modificarea corespunzătoare a aplicaţiei.
(2) Actualizarea informaţiilor cade în sarcina consilierului IT al C.M.R. şi se va face în maximum 5 zile lucrătoare de la data modificării lor în aplicaţia informatică.
(3) Informaţiile menţionate la art. 1 alin. (2) lit. f) vor fi publicate în Registru pe durata în care operează.
(4) Conform art. 19 din Statutul Colegiului Medicilor din România, refuzul înscrierii, al reînscrierii sau al menţinerii datelor în Registrul unic al medicilor se contestă de către medic la consiliul colegiului teritorial al cărui membru este. Decizia consiliului colegiului teritorial poate fi contestată la Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestaţia este suspensivă de executare.

Art. 4. - Responsabilitatea cu privire la corectitudinea informaţiilor publicate aparţine colegiilor teritoriale care au introdus datele în aplicaţia informatică de generare a certificatului de membru al C.M.R.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 aprilie 2019.

Preşedintele Colegiului Medicilor din România,

Gheorghe Borcean

Bucureşti, 29 iunie 2018.
Nr. 13.