Guvernul României

 
Hotărâre nr. 1486/2005

din 24/11/2005
Versiune actualizata la data de 04/11/2015

Hotărârea nr. 1486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi


 

    ___________
@Text actualizat la data de 04.11.2015. Actul include modificările din următoarele acte:
- Hotărârea nr. 858/2007
publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 535 din 07/08/2007.
- Hotărârea nr. 191/2008 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 183 din 10/03/2008.
- Hotărârea nr. 248/2010 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 221 din 08/04/2010.
- Hotărârea nr. 1351/2010 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 25 din 11/01/2011.
- Hotărârea nr. 1107/2012 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 785 din 22/11/2012.
- Hotărârea nr. 1013/2013 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 800 din 18/12/2013.
- Hotărârea nr. 90/2014 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 116 din 17/02/2014.
- Hotărârea nr. 115/2014 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 137 din 25/02/2014.
- Hotărârea nr. 179/2014 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 192 din 19/03/2014.
- Hotărârea nr. 417/2014 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 379 din 22/05/2014.
- Hotărârea nr. 954/2014 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 800 din 03/11/2014.
- Hotărârea nr. 423/2015 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 429 din 16/06/2015.
- Hotărârea nr. 747/2015 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 698 din 16/09/2015.
- Hotărârea nr. 818/2015 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 759 din 12/10/2015.
- Hotărârea nr. 903/2015 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 823 din 04/11/2015.

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

   Art. 1. - Se asigură paza şi protecţia cu efective de jandarmi, cu exceptare de la plată, la obiectivele prevăzute în anexa nr. 1.
   Art. 2. - Se asigură paza şi protecţia cu efective de jandarmi, contra cost, la obiectivele prevăzute în anexa nr. 2.
   Art. 3. - (1) Nominalizarea obiectivelor Consiliului Superior al Magistraturii prevăzute în anexa nr. 1 pct. I lit. C poziţia 11, precum şi a sediilor instanţelor judecătoreşti şi parchetelor prevăzute în anexa nr. 1 pct. I lit. D poziţia 4 se face prin protocol încheiat între Ministerul Administraţiei şi Internelor, pe de o parte, şi Consiliul Superior al Magistraturii, respectiv Ministerul Justiţiei, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Departamentul Naţional Anticorupţie, pe de altă parte.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 1. din Hotărâre nr. 1351/2010 începând cu 11.01.2011.

   (11) Nominalizarea sediilor camerelor de conturi judeţene şi a municipiului Bucureşti prevăzute în anexa nr. 1 pct. I lit. C poziţia 17, precum şi a obiectivelor aparţinând Serviciului de Telecomunicaţii Speciale prevăzute în anexa nr. 1 pct. I lit. D poziţia 6 se face prin protocol încheiat între Ministerul Administraţiei şi Internelor, pe de o parte, şi Curtea de Conturi, respectiv Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, pe de altă parte.
    ___________
    Alineatul (1^1) a fost introdus prin punctul 1. din Hotărâre nr. 248/2010 începând cu 08.04.2010.

   (2) Nominalizarea structurilor teritoriale ale Băncii Naţionale a României, prevăzute în anexa nr. 2 pct. II poziţia 1, a sediilor unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului, la care funcţionează casierii-tezaur din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti şi al administraţiilor finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti, municipiilor, oraşelor şi comunelor, prevăzute în anexa nr. 1 pct. I lit. D poziţia 9, precum şi a transporturilor de valori şi numerar efectuate de către acestea se face prin protocoale încheiate între Ministerul Administraţiei şi Internelor şi instituţiile beneficiare de pază, iar nominalizarea sediilor misiunilor diplomatice, agenţiilor şi reprezentanţelor economice străine prevăzute în anexa nr. 1 pct. III, precum şi a sediilor unor organisme şi organizaţii internaţionale prevăzute în anexa nr. 1 pct. IV se face prin protocol încheiat cu Ministerul Afacerilor Externe.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 1. din Hotărâre nr. 1107/2012 începând cu 22.11.2012.

   (3) Instituirea pazei cu efective de jandarmi la obiectivele care în prezent nu sunt asigurate cu efective de jandarmi se va face numai în măsura în care se vor suplimenta efectivele şi fondurile financiare necesare funcţionării Jandarmeriei Române.
   Art. 4. - (1) Unităţile beneficiare de pază şi protecţie cu efective de jandarmi sunt obligate să asigure condiţiile necesare organizării şi funcţionării pazei.
   (2) Principalele obligaţii ce revin beneficiarilor de pază şi protecţie cu efective de jandarmi sunt prevăzute în anexa nr. 4 şi vor fi cuprinse în contractul de prestări de servicii încheiat între părţi, în funcţie de specificul fiecărui obiectiv.
   Art. 5. - Efectivele disponibilizate ca urmare a aplicării prezentei hotărâri se redistribuie în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru îndeplinirea altor atribuţii legale.
   Art. 6. - Paza şi protecţia cu efective de jandarmi la alte obiective decât cele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 se instituie numai în condiţiile suplimentării, potrivit legii, a efectivelor şi bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor.
   Art. 7. - (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se ridică paza şi protecţia cu efective de jandarmi de la obiectivele prevăzute în anexa nr. 3.
   (2) Unităţile care au beneficiat de pază cu efective de jandarmi, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.464/2003 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi, cu modificările şi completările ulterioare, şi cărora li s-a ridicat această prestaţie vor achita debitele băneşti existente la data ridicării pazei şi vor lua măsuri pentru asigurarea pazei obiectivelor şi transporturilor de valori pe care le deţin, în condiţiile prevăzute de lege.
   Art. 8. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.464/2003 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 940 din 29 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.
   Art. 9. - Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
    ___________
   *) Anexele nr. 1-4 sunt reproduse în facsimil.

   

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU


   

Contrasemnează:
p. Ministrul administraţiei şi internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu


    Bucureşti, 24 noiembrie 2005.
    Nr. 1.486.

   
ANEXA Nr. 1

   
LISTA
obiectivelor la care se asigură paza şi protecţia cu efective de jandarmi, cu exceptare de la plată

   I. OBIECTIVE DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ PENTRU ACTIVITATEA STATULUI
   A. Sedii şi reşedinţe ale instituţiilor fundamentale ale statului la care se asigură paza şi protecţia în cooperare cu Serviciul de Protecţie şi Pază
   1. Sediul Palatului Parlamentului (supravegherea accesului la intrările situate pe perimetrul exterior şi asigurarea ordinii şi liniştii publice în spaţiul dintre perimetrul exterior şi clădirea palatului);
   2. Sediul Guvernului României;
   3. Obiectivul Scroviştea;
   4. Obiectivul Snagov-Sat (vilele 1A şi 11);
    ___________
    Punctul 4. a fost modificat prin punctul 1. din Hotărâre nr. 818/2015 începând cu 12.10.2015.

   5. Obiectivul Snagov - Palat (Palatul Snagov, Hotelul Snagov);
   6. Complexul Vile Floreasca (Lac 1, Dante, Primăverii nr. 50, Moliere 3-5 şi Moliere 13-15);
   7. Complexul Vile Predeal;
   8. Complexul Vile Foişor Sinaia;
   9. Complexul Vile Neptun (Complexul Lotus cu vilele Nufărul, Trandafirul, Ghiocelul, Lotus şi anexele, Centrul de conferinţe Club Bazin şi obiectivul Ambasador, Punctul Termic-Bazar Neptun, Complexurile Turist şi Doina, Panseluţa, Mărul A+B, Părul A+B, Nucul A+B, Violeta, Bujorul, Crinul, Complexul Dunărea);
    ___________
    Punctul 9. a fost modificat prin punctul 1. din Hotărâre nr. 191/2008 începând cu 10.03.2008.

   10. Sediul central al Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi sediul din Piaţa Walter Mărăcineanu nr. 1-3, sectorul 1.
    ___________
    Punctul 10. a fost modificat prin alineatul din Hotărâre nr. 903/2015 începând cu 04.11.2015.

   B. Obiective de protocol ale Guvernului şi Preşedinţiei şi obiective de importanţă deosebită pentru ştiinţă, cultură şi artă
   1. obiectivul situat în Bucureşti, str. Dimitrie Orbescu nr. 7;
    ___________
    Punctul 1. a fost modificat prin punctul 2. din Hotărâre nr. 248/2010 începând cu 08.04.2010.

   2. Obiectivul situat în Bucureşti, str. Ermil Pangratti nr. 20;
   3. Muzeul Naţional de Istorie a României;
   4. Muzeul Naţional de Artă a României;
   5. Muzeul Colecţiilor de Artă Bucureşti;
   6. Abrogat prin punctul 1. din Hotărâre nr. 954/2014 începând cu 03.11.2014.
   7. Complexul Muzeal Peleş, Pelişor şi Posada;
   8. Obiectivul din strada Paris.
   C. Obiective ale administraţiei centrale:
   1. sediul Ministerului Administraţiei şi Internelor;
   2. sediul Ministerului Afacerilor Externe;
   3. sediul Direcţiei Consulare a Ministerului Afacerilor Externe;
   4. sediul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului;
   5. sediile Ministerului Finanţelor Publice, din str. Apolodor nr. 17 - latura Nord, tronsoanele 2, 3, 4, sectorul 5 şi din bd. Mircea Vodă nr. 44, sectorul 3;
    ___________
    Punctul 5. a fost modificat prin punctul 2. din Hotărâre nr. 954/2014 începând cu 03.11.2014.

   6. sediul Ministerului Justiţiei;
   7. sediul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale;
   8. sediul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri;
   9. sediul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii;
   10. sediile Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale din Bd. Libertăţii nr. 14 şi Str. Italiană nr. 22;
    ___________
    Punctul 10. a fost modificat prin punctul 2. din Hotărâre nr. 1351/2010 începând cu 11.01.2011.

   11. sediul Consiliului Superior al Magistraturii şi celelalte spaţii în care îşi desfăşoară activitatea (4 obiective);
    ___________
    Punctul 11. a fost modificat prin punctul 3. din Hotărâre nr. 1351/2010 începând cu 11.01.2011.

   12. sediul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală din str. Apolodor nr. 17;
   13. Abrogat prin punctul 3. din Hotărâre nr. 954/2014 începând cu 03.11.2014.
   14. Abrogat prin punctul 3. din Hotărâre nr. 954/2014 începând cu 03.11.2014.
   15. sediul Direcţiei generale a tehnologiei informaţiei din str. Col. Poenaru Bordea nr. 3-5;
   16. sediul Agenţiei Naţionale de Integritate din bd. Lascăr Catargiu nr. 15;
   17. sediile camerelor de conturi judeţene şi a municipiului Bucureşti (42 de obiective).
   18. sediul Ministerului Mediului şi Pădurilor;
    ___________
    Punctul 18. a fost introdus prin punctul 2. din Hotărâre nr. 1107/2012 începând cu 22.11.2012.

   19. sediul Instituţiei Avocatul Poporului din str. Eugeniu Carada nr. 3, sectorul 3;
    ___________
    Punctul 19. a fost introdus prin punctul 2. din Hotărâre nr. 1107/2012 începând cu 22.11.2012.

   20. sediul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor din Calea Floreasca nr. 202, sectorul 1.
    ___________
    Punctul 20. a fost introdus prin punctul 2. din Hotărâre nr. 1107/2012 începând cu 22.11.2012.

   21. Sediul Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine din str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, Bucureşti.
    ___________
    Punctul 21. a fost introdus prin alineatul din Hotărâre nr. 90/2014 începând cu 17.02.2014.

   22. Sediul Ministerului Fondurilor Europene din bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sectorul 1, Bucureşti.
    ___________
    Punctul 22. a fost introdus prin alineatul din Hotărâre nr. 115/2014 începând cu 25.02.2014.

   23. Sediul Departamentului pentru Energie din Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 202 E, sectorul 6.
    ___________
    Punctul 23. a fost introdus prin alineatul din Hotărâre nr. 417/2014 începând cu 22.05.2014.

   24. sediul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală din Piaţa Presei Libere nr. 1, corp C, et. 3-4.
    ___________
    Punctul 24. a fost introdus prin punctul 4. din Hotărâre nr. 954/2014 începând cu 03.11.2014.

   25. sediul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare din municipiul Bucureşti, str. D. I. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1, Bucureşti.
    ___________
    Punctul 25. a fost introdus prin alineatul din Hotărâre nr. 747/2015 începând cu 16.09.2015.
    ___________
    Litera C. a fost modificată prin punctul 3. din Hotărâre nr. 248/2010 începând cu 08.04.2010.

   D. Alte obiective
   1. Sediul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii şi depozitul de arhivă;
   2. Sediul Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat;
   3. Palatul Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române;
   4. sediile instanţelor judecătoreşti şi parchetelor (paza sediilor, supravegherea accesului şi menţinerea ordinii interioare necesare desfăşurării normale a activităţii - 487 obiective);
    ___________
    Punctul 4. a fost modificat prin punctul 3. din Hotărâre nr. 1107/2012 începând cu 22.11.2012.

   5. Obiectivele Ministerului Internelor şi Reformei Administrative stabilite prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative;
    ___________
    Punctul 5. a fost modificat prin punctul 4. din Hotărâre nr. 191/2008 începând cu 10.03.2008.

   6. obiective aparţinând Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (9 obiective);
    ___________
    Punctul 6. a fost modificat prin punctul 4. din Hotărâre nr. 248/2010 începând cu 08.04.2010.

   7. Obiective aparţinând Serviciului de Informaţii Externe (16 obiective);
   8. Sediul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului (A.V.A.S.) din municipiul Bucureşti, str. Căpitan Aviator Alexandru Şerbănescu nr. 50, sectorul 1, şi celelalte spaţii în care A.V.A.S. îşi desfăşoară activitatea, situate în municipiul Bucureşti, str. Promoroacă nr. 9-11, sectorul 1, şi str. Dimitrie Pompei nr. 5-7, sectorul 2.
    ___________
    Punctul 8. a fost modificat prin alineatul din Hotărâre nr. 858/2007 începând cu 07.08.2007.

   9. Sediile unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului la care funcţionează casierii-tezaur din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, administraţiilor sectoarelor 1-6 ale finanţelor publice, serviciilor fiscale municipale şi orăşeneşti, birourilor fiscale comunale (162 de obiective), precum şi transporturile de valori şi numerar efectuate de acestea.
    ___________
    Punctul 9. a fost modificat prin punctul 5. din Hotărâre nr. 954/2014 începând cu 03.11.2014.

   10. Sediul Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare din str. Locotenent Zalic nr. 4.
    ___________
    Punctul 10. a fost introdus prin punctul 5. din Hotărâre nr. 191/2008 începând cu 10.03.2008.

   11. Sediul central al Consiliului Naţional al Audiovizualului, Bd. Libertăţii nr. 14, etajele 5-6, sectorul 5, Bucureşti.
    ___________
    Punctul 11. a fost introdus prin alineatul din Hotărâre nr. 179/2014 începând cu 19.03.2014.

   II. OBIECTIVE DE INTERES STRATEGIC
   A. Obiective nucleare
   1. Societatea Naţională "Nuclearelectrica" S.A. - Unităţile I, II şi III, Cernavodă;
   2. R.A.T.E.N. - Institutul de Cercetări Nucleare Piteşti;
    ___________
    Punctul 2. a fost modificat prin punctul 6. din Hotărâre nr. 954/2014 începând cu 03.11.2014.

   3. C.N.Uraniu S.A. Feldioara (Uzina R);
   4. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare I.T.I.M. Cluj-Napoca;
   5. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice - I.C.S.I. Râmnicu Vâlcea;
   6. Institutul de Fizică şi Inginerie Nucleară - Horia Hulubei;
   7. R.A.A.N.-ROMAG PROD Drobeta Turnu Severin.
   8. Paza, protecţia, monitorizarea şi intervenţia asupra surselor radioactive folosite în unităţile sanitare (1 dispecerat).
    ___________
    Punctul 8. a fost introdus prin alineatul din Hotărâre nr. 1013/2013 începând cu 18.12.2013.

   B.C.N. Romarm - S.A.:
   1. Depozitul de Explozivi Găvănel;
   2. Depozitul de Produse Speciale Gheorgheni;
   3. Depozitul de Produse Speciale Vlădeni;
   4. Depozitul de Produse Speciale Dejani;
   5. Abrogat prin punctul 6. din Hotărâre nr. 191/2008 începând cu 10.03.2008.
   C. Alte obiective:
   1. Societatea Română de Televiziune;
   2. Societatea Română de Radiodifuziune;
   3. Paza, protecţia, supravegherea şi intervenţia la conductele magistrale de transport produse petroliere, ţiţei, gazolină, etan condensat, gaze naturale, echipamentele şi instalaţiile aferente acestora, utilizate de operatorii licenţiaţi S.C. CONPET S.A. şi S.C. PETROTRANS S.A.;
   4. Paza transportului corespondenţei clasificate în zonele de responsabilitate ale secţiilor judeţene de informaţii în cooperare cu structura specializată a Serviciului Român de Informaţii;
   5. Regia Autonomă "Monitorul Oficial" Bucureşti (2 obiective).
   III. LOCALURILE MISIUNILOR DIPLOMATICE ŞI ALE UNOR AGENŢII ŞI REPREZENTANŢE ECONOMICE STRĂINE
   - 162 obiective (inclusiv cele 14 obiective asigurate în cooperare cu Serviciul Român de Informaţii).
   IV. SEDIILE UNOR ORGANISME ŞI ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE
   1. Sediul Casei Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU);
   2. Sediul Casei Uniunii Europene;
   3. Sediul Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR);
   4. Abrogat prin punctul 4. din Hotărâre nr. 1107/2012 începând cu 22.11.2012.
   5. Sediul Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie (OIM);
   6. Sediul Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD);
   7. Sediul Băncii Mondiale;
   8. Reşedinţa şefului Delegaţiei Comisiei Europene;
   9. Reşedinţa reprezentantului Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR).
    ___________
    Punctul IV. a fost modificat prin punctul 7. din Hotărâre nr. 191/2008 începând cu 10.03.2008.

   V. PAZA ŞI PROTECŢIA TRANSPORTURILOR DE VALORI CU TITLU DE TEZAUR A OPERELOR DE ARTĂ SAU A ALTOR BUNURI CU VALOARE DEOSEBITĂ EFECTUATE DE UNITĂŢILE BUGETARE, LA SOLICITAREA ACESTORA.

   
ANEXA Nr. 2

   
LISTA
obiectivelor la care se asigură paza şi protecţia cu efective de jandarmi, contra cost

   I. Obiective economice
   1. S.C. Hidroelectrica S.A. - Sistemul Hidroenergetic şi de Navigaţie "Porţile de Fier I";
   2. S.C. Hidroelectrica S.A. - Sistemul Hidroenergetic şi de Navigaţie "Porţile de Fier II";
   3. S.C. Hidroelectrica S.A. - Barajul Vidraru;
   4. Compania Naţională de Transport a Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. - "Dispeceratul Energetic Naţional", municipiul Bucureşti, B-dul. Hristo Botev nr. 16-18;
   5. Abrogat prin punctul 8. din Hotărâre nr. 191/2008 începând cu 10.03.2008.
   II. Obiective financiar-bancare
   1. Banca Naţională a României - sediul central (inclusiv Arhivele Băncii Naţionale a României, Centrul de Pregătire şi Perfecţionare Activităţi Sociale Bucureşti, Sucursala Regională Bucureşti, Imprimeria Băncii Naţionale a României, Institutul Bancar Român), 16 structuri teritoriale, precum şi transporturile de valori efectuate de către acestea;
    ___________
    Subpunctul 1. a fost modificat prin punctul 5. din Hotărâre nr. 1107/2012 începând cu 22.11.2012.

   2. Abrogat prin punctul 10. din Hotărâre nr. 191/2008 începând cu 10.03.2008.
   III. Alte obiective
   1. sediul central, sediile structurilor teritoriale din Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara şi Iaşi, precum şi sediile structurilor judeţene ale Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii şi punctele de lucru aparţinând acestora;
    ___________
    Punctul 1. a fost modificat prin punctul 2. din Hotărâre nr. 818/2015 începând cu 12.10.2015.

   11. Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" - sediul central, CDZ, bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, sectorul 1, Bucureşti.
    ___________
    Subpunctul 1^1. a fost introdus prin alineatul din Hotărâre nr. 423/2015 începând cu 16.06.2015.

   2. Abrogat prin punctul 6. din Hotărâre nr. 1351/2010 începând cu 11.01.2011.
    ___________
    Subpunctul 2. a fost introdus prin punctul 12. din Hotărâre nr. 191/2008 începând cu 10.03.2008.

   IV. Paza transporturilor şi a produselor cu caracter special*), astfel definite prin lege, efectuate de către persoanele juridice autorizate, cu excepţia celor prevăzute în anexa nr. 1, la solicitarea acestora.
    ___________
   *) Potrivit art. 25 alin. (2) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, «Paza transporturilor produselor cu caracter special, care constau în: arme, muniţii, tehnică de luptă, materii explozive, stupefiante, substanţe toxice, materiale nucleare sau alte materii radioactive ori alte materii sau substanţe periculoase, se efectuează cu mijloace de transport anume destinate şi se asigură cu efective de jandarmi, cu excepţia celor organizate şi executate cu efective ale Ministerului Apărării»
    ___________
    Nota a fost modificată prin punctul 13. din Hotărâre nr. 191/2008 începând cu 10.03.2008.
    ___________
    Punctul IV. a fost modificat prin punctul 13. din Hotărâre nr. 191/2008 începând cu 10.03.2008.

   
ANEXA Nr. 3

   
LISTA
obiectivelor de la care se ridică paza şi protecţia cu efective de jandarmi

   I. OBIECTIVE DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ PENTRU APĂRAREA ŢĂRII
    Serviciul Român de Informaţii
   - paza transportului corespondenţei clasificate în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov.
   II. OBIECTIVE DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ PENTRU ACTIVITATEA STATULUI
   - Sediul central al Curţii de Conturi;
   - Direcţia de Control Financiar Bucureşti a Curţii de Conturi;
   - Abrogată prin punctul 6. din Hotărâre nr. 248/2010 începând cu 08.04.2010.
   - Abrogată prin punctul 6. din Hotărâre nr. 248/2010 începând cu 08.04.2010.
   - Obiectivul km. 11;
   - Institutul de Medicină Legală "Prof. dr. Mina Minovici";
   - Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor;
   - Sediul Agenţiei Române pentru Investiţii Străine;
   - Regia Autonomă "Imprimeria Naţională";
   - Institutul Naţional de Statistică;
   - Sediul Autorităţii Naţionale de Control.
   - Sediul Departamentului de coordonare a fondurilor nerambursabile - obiectiv al Ministerului Finanţelor Publice din bd. Mircea Vodă nr. 44
    ___________
    Linia a fost introdusă prin punctul 7. din Hotărâre nr. 954/2014 începând cu 03.11.2014.

   - Sediul Comisariatului General al Gărzii Financiare din piaţa Alba Iulia nr. 6.
    ___________
    Linia a fost introdusă prin punctul 7. din Hotărâre nr. 954/2014 începând cu 03.11.2014.

   - Obiectivul Snagov-Sat (vilele 1B şi 10)
    ___________
    Linia a fost introdusă prin punctul 3. din Hotărâre nr. 818/2015 începând cu 12.10.2015.

    Obiective de protocol ale Guvernului şi Preşedinţiei:
   - Complexul Vile Timiş;
   - Complexul Buftea.
   - Complexul Olăneşti.
    ___________
    Linia a fost introdusă prin punctul 8. din Hotărâre nr. 954/2014 începând cu 03.11.2014.

   III. OBIECTIVE DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ PENTRU ECONOMIE
   1. Ministerul Economiei şi Comerţului:
   - Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" S.A. - Sucursala Petrobrazi;
   - Societatea Comercială "Arpechim" - S.A. Piteşti.
   2. Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei
   - Direcţia de Telecomunicaţii a Municipiului Bucureşti;
   - Centrul Naţional de Telecomunicaţii Bucureşti;
   - Centrul de Telecomunicaţii de Rezervă al Municipiului Bucureşti.
   3. Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
   - Aeroportul Internaţional "Henri Coandă" Bucureşti;
   - Aeroportul Internaţional "Aurel Vlaicu" Bucureşti;
   - Aeroportul Internaţional "Mihail Kogălniceanu" Constanţa;
   - Aeroportul Internaţional "Traian Vuia" Timişoara;
   - Ecluza Cernavodă;
   - Ecluza Năvodari;
   - Podul rutier Giurgeni - Vadu Oii.
   4. Alte obiective
   - Societatea comercială "Turbomecanica" - S.A. Bucureşti.
   IV. OBIECTIVE DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ PENTRU ŞTIINŢĂ, CULTURĂ ŞI ARTĂ
   1. Ministerul Culturii şi Cultelor
   - Ansamblul Brâncovenesc de la Mogoşoaia;
   - Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti";
   - Academia Română şi Biblioteca Academiei Române.
   2. Alte obiective
   - Sediul Societăţii Comerciale "Institutul de Studii şi Proiectări Energetice" - S.A. Bucureşti;
   - Cimitirul Eroilor Tineri.
   V. OBIECTIVE DIN DOMENIUL FINANCIAR-BANCAR
   - 11 sucursale judeţene ale Băncii Naţionale a României.
   VI. OBIECTIVE APARŢINÂND UNOR ORGANISME ŞI ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE
   - Sediul Centrului European pentru Învăţământ Superior (UNESCO-CEPES).
    ___________
    Punctul VI. a fost introdus prin punctul 6. din Hotărâre nr. 1107/2012 începând cu 22.11.2012.

   
ANEXA Nr. 4

   
PRINCIPALELE OBLIGAŢII
ale beneficiarului de pază şi protecţie cu efective de jandarmi

    Beneficiarii de pază şi protecţie cu efective de jandarmi au următoarele obligaţii principale:
   I. Asigurarea spaţiilor necesare efectivelor de jandarmi care execută misiuni de pază şi protecţie a obiectivelor
   a) Spaţii de lucru, conform normelor Ministerului Administraţiei şi Internelor;
   b) Încăperi/spaţii adecvate cu dotările şi amenajările necesare pentru funcţionarea posturilor de pază şi control acces (similare).
   II. Asigurarea de amenajări şi mijloace tehnice de pază şi alarmare
   a) Împrejmuirea obiectivului cu gard din elemente prefabricate sau din sârmă ghimpată cu cornişe, în raport de dispunerea şi specificul obiectivului;
   b) Realizarea iluminatului de securitate al perimetrului, al punctelor vitale din interiorul obiectivului şi al căilor de acces cu lămpi fluorescente, orientate către exterior;
    ___________
    Litera b) a fost modificată prin punctul 14. din Hotărâre nr. 191/2008 începând cu 10.03.2008.

   c) Foişoare sau cabine după necesar, dotate cu mijloace de încălzire şi legătură, precum şi cu reflectoare (faruri) orientabile, pentru dirijarea fasciculului de lumină;
   d) Amenajări de drumuri (poteci din dale de beton sau din alte materiale rezistente) de acces pe perimetrul obiectivului, scări cu balustradă pe porţiuni de teren cu pante repezi, punţi (podeţe) peste canale, şanţuri şi viroage dispuse pe căile de deplasare a schimburilor;
   e) În raport de topografia terenurilor şi cu situaţia operativă, se vor executa baraje şi obstacole genistice în locurile vulnerabile;
   f) Defrişarea zonei din apropierea perimetrului, marcarea prin indicatoare a zonelor şi trecerilor interzise;
   g) Mijloacele tehnice de pază, alarmare şi sisteme împotriva efracţiei, care vor fi amenajate în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, care vor fi conectate la dispeceratele proprii din obiective deservite de jandarmi sau la dispeceratele unităţilor (subunităţilor) de jandarmi;
    ___________
    Litera g) a fost modificată prin punctul 14. din Hotărâre nr. 191/2008 începând cu 10.03.2008.

   h) Mijloacele tehnice pentru asigurarea legăturilor cu fir şi a celor radio digitale dintre elementele de dispozitiv, corpul de gardă şi eşaloanele superioare acestora.
    ___________
    Litera h) a fost modificată prin punctul 14. din Hotărâre nr. 191/2008 începând cu 10.03.2008.

   i) Mijloace tehnice pentru executarea controlului antiterorist asupra persoanelor şi autovehiculelor.
    ___________
    Litera i) a fost introdusă prin punctul 15. din Hotărâre nr. 191/2008 începând cu 10.03.2008.

   III. Asigurarea altor materiale şi servicii necesare funcţionării pazei şi protecţiei cu efective de jandarmi
   a) Utilarea spaţiilor de lucru (de serviciu), cu obiecte de inventar, materiale pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, în conformitate cu normele legale, remize, garaje, mijloace de transport, boxe şi cuşti pentru câinii de serviciu, în funcţie de dotarea subunităţilor;
   b) Abrogată prin punctul 16. din Hotărâre nr. 191/2008 începând cu 10.03.2008.
   c) Materiale pentru dezinsecţie, deparazitare şi deratizare, precum şi personal care să execute aceste operaţiuni;
   d) Executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la imobilele şi instalaţiile puse la dispoziţia subunităţii de jandarmi;
    ___________
    Litera d) a fost modificată prin punctul 17. din Hotărâre nr. 191/2008 începând cu 10.03.2008.

   e) Apă curentă şi menajeră, încălzirea, canalizarea şi energia electrică;
   f) Abrogată prin punctul 16. din Hotărâre nr. 191/2008 începând cu 10.03.2008.
   g) Abrogată prin punctul 16. din Hotărâre nr. 191/2008 începând cu 10.03.2008.
   IV. Asigurarea condiţiilor privind paza transporturilor de valori deosebite şi speciale
   A. Pentru asigurarea pazei şi protecţiei transporturilor de valori:
   a) Autovehicule semiblindate sau special amenajate pentru transportul valorilor şi a echipelor de însoţire, dotate cu dispozitive GPS;
   b) Compartimente special amenajate sau locuri rezervate pentru transporturile pe calea ferată, navale sau aeriene;
   c) Abrogată prin punctul 18. din Hotărâre nr. 191/2008 începând cu 10.03.2008.
   d) Mijloace de transmisiuni radio pentru asigurarea legăturilor cu Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, unităţile de jandarmi şi structurile instituţiilor beneficiare de pază;
   B. Pentru asigurarea pazei şi protecţiei transporturilor produselor cu caracter special*):
   a) Autovehicule autorizate de către Autoritatea Rutieră Română pentru transportul produselor cu caracter special, dotate cu dispozitive GPS;
   b) Autoturisme de însoţire pentru efectivele de jandarmi care asigură paza şi protecţia transporturilor;
    ___________
    Litera b) a fost modificată prin punctul 19. din Hotărâre nr. 191/2008 începând cu 10.03.2008.

   c) Vagoane tip corp gardă, special amenajate, dotat cu utilităţile corespunzătoare (păstrarea armamentului, materialelor din dotare, servitul mesei, încălzire, igienă personală, odihnă, etc.);
   d) Nave sau compartimente special amenajate pentru transporturile fluviale;
   e) Telefon în reţeaua GSM pentru comandantul gărzii.
    ___________
   *) Vestele antiglonţ, căştile de protecţie, completele de protecţie şi măştile contra gazelor vor fi asigurate de către unităţile de jandarmi.

   V. Asigurarea condiţiilor privind paza, supravegherea şi intervenţia la conductele magistrale de transport produse petroliere, ţiţei, gazolină, etan, condensat, gaze naturale, echipamente şi instalaţiile aferente acestora, utilizate de operatorii licenţiaţi - S.C. "CONPET" S.A. şi S.C. "PETROTRANS" S.A.
   a) Mijloacele tehnice pentru asigurarea legăturilor (fir, radio sau telefonie mobilă) între elementele de dispozitiv, punctul de comandă (locaţie sau dispecerat) şi eşaloanele superioare acestora;
   b) Aparate de vedere pe timp de noapte;
   c) Încăperi, spaţii adecvate pentru efectivele dislocate în afara unităţilor de reşedinţă, cu dotările şi amenajările necesare pentru funcţionarea punctelor de comandă (dispecerat sau locaţie), păstrarea armamentului şi muniţiei de serviciu, schimbarea efectivelor la intrarea/ieşirea din serviciu şi desfăşurarea activităţilor de pregătire;
   d) Mobilier pentru utilarea încăperii (spaţiului) pus la dispoziţie, obiecte de inventar potrivit regulamentelor militare, materiale pentru prevenirea şi stingerea incendiilor în conformitate cu normele legale în vigoare;
   e) Alarmă şi sisteme împotriva efracţiei montate la camera special amenajată pentru păstrarea armamentului şi muniţiei;
   f) Combustibil (energie electrică) pentru încălzirea încăperilor puse la dispoziţie de beneficiarul de pază potrivit normelor Ministerului Administraţiei şi Internelor;
   g) Materiale pentru dezinsecţie, deparazitare şi deratizare pentru spaţiile puse la dispoziţie precum şi personalul care să execute aceste operaţiuni;
   h) Executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la imobilele şi instalaţiile puse la dispoziţia unităţii de jandarmi care execută paza şi intervenţia în conformitate cu normele prevăzute în regulamentele militare;
   i) Apă curentă şi menajeră, încălzire, canalizare şi energie electrică, pentru spaţiile puse la dispoziţie;
   j) Defrişarea zonei de protecţie a conductelor magistrale de transport produse petroliere, ţiţei, gazolină, etan, condensat şi gaze naturale;
   k) Amenajarea de punţi (podeţe) peste canale, şanţuri şi viroage dispuse pe căile de deplasare a elementelor de dispozitiv;
   l) Montarea de gherete pentru elementele de dispozitiv pe traseele de patrulare dacă nu există alte posibilităţi de adăpostire a acestora pe timp nefavorabil;
   m) Complet blocare treceri (dispozitive metalice, ascuţite, tip "arici", care servesc la distrugerea pneurilor şi imobilizarea autovehiculelor);
   n) În executarea acestei misiuni, Jandarmeria Română utilizează mijloacele auto proprii, inclusiv piesele de schimb şi carburanţii necesari funcţionării acestora.
   o) Alte obligaţii ale beneficiarului de pază şi protecţie cu efective de jandarmi vor fi prevăzute în contractul de prestări de servicii încheiat între părţi.
    ___________
    Litera o) a fost introdusă prin punctul 20. din Hotărâre nr. 191/2008 începând cu 10.03.2008.