Colegiul Judetean al Medicilor Teleorman

Link-uri utile

În atenția medicilor de familie

Stimată doamnă doctor/Stimate domnule doctor,
Avem plăcerea să vă oferim, în documentul atașat, informații despre un nou proiect de prevenire, screening și diagnostic al pacienților cu hepatite B/D și C, derulat de Institutul Clinic Fundeni în parteneriat cu ARAS - Asociația Română Anti-SIDA.

Vă invităm să vizitați și pagina de Facebook a proiectului: Livero - Screening populațional al infecțiilor cu hepatite virale.

Vom reveni curând cu alte informații!
Cu mulțumiri,
Marian Brebeanu

Responsabil regional Sud-Muntenia
ARAS – Asociația Romana Anti SIDA
Bd. Eroii Sanitari, nr. 49, București, sect.5

Adresa medici de familie


Necrolog Doctor Virgil ROȘOIU

Colegiul Medicilor Teleorman vă anunță, cu regret, trecerea la cele veșnice a Domnului Doctor Virgil ROȘOIU – medic primar în specialitatea medicină internă.
Trupul, neînsuflețit, se află depus în capela bisericii „Sfinții Petru și Pavel” din municipiul Alexandria (lângă Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman).
Pe aceasta cale, transmitem familiei sincere condoleanțe! Dumnezeu să-l odihnească!


Detalii privind recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare

La solicitarea Primăriei Municipiului Alexandria, județul Teleorman, Colegiul Medicilor Teleorman face cunoscut membrilor săi (medici cu drept de liberă practică) faptul că, potrivit legislației în vigoare, au posibilitatea încheierii unui contract de prestări servicii cu această instituție, în vederea desfășurării activității de vaccinare împotriva virusului COVID-19, în cadrul Centrului de vaccinare organizat pe teritoriul municipiului Alexandria.
Pentru detalii privind recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare, vă puteți adresa Serviciului Secretariat al Primăriei Municipiului Alexandria.

Cu stimă,
Președintele Colegiului Medicilor Teleorman,
Dr. Sorin-Dan CHIREA

Ordonanța de urgență nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății
Ordinul nr. 73/83/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 4 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății


Post de medic de familie/generalist în Franța – La Roche Maurice

Se caută medic de familie/generalist în orășelul La Roche Maurice din Bretania, Franța.
Info: Medicul va avea chiria gratuită în primul an de la instalare.

Prezentare La Roche Maurice, Bretania

În localitatea La Roche Maurice sunt 5000 de locuitori și găsim:
- 1 dispensar cu posturile deja ocupate (mai puțin doctorul, anteriorul a ieșit la pensie) care are în cuprindere: 1 farmacie, 1 cabinet medic generalist bine dotat, 2 cabinete ale asistentelor medicale, 1 moașă, 1 fizioterapeut, 1 hipnoterapeut, 1 cabinet kineto.
De asemenea:
- 1 sit istoric de patrimoniu
- 1 școală generală cu 160 de elevi
- 1 liceu în imediata apropiere
- 1 brutărie/patiserie
- 2 saloane de coafură
- 1 bar cu presă și tutun
- 1 restaurant
- 1 local cu clătite (renumitele clătite bretone)
- 1 agenție imobiliară
- 1 birou de asigurări
- 1 cabinet cosmetic
- multe magazinașe de mici artizani
- 30 de asociații locale cu activități diverse etc.
Prezentare La Roche Maurice

Contacte:
- Primărie E-mail: la.roche.maurice@wanadoo.fr
- Benoit Chelveder E-mail: benoit.chelveder@larochemaurice.fr


Cerere difuzare chestionar

Subsemnata: Ec. Dorobanțu Olga-Mihaela, doctorand în cadrul Universității Tehnice din Cluj Napoca, Domeniul: Inginerie și Management, derulând un program de doctorat dedicat cercetării privind valoarea adăugată pentru pacient, în serviciile medicale din România, program care beneficiază de cotutela Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Tg. Mureș, datorită aplicabilității sale în domeniul medical, vă rog respectos să distribuiți în teritoriu pentru completare, următorul chestionar on-line.
Chestionar
Anexez în acest sens avizul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Tg. Mureș, privind acreditarea chestionarului și conformitatea cu distribuirea acestuia către Colegiile de Medici. Documentul atestă, de asemenea, validitatea cercetării științifice și oferă câteva detalii necesare în vederea desfășurării anchetei. De asemenea, este avizat de cei doi coordonatori științifici.
Recomandare chestionar


Intenții cesionare praxis

Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 2484/19.02.2021 Către colegiile teritoriale, Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a doamnei Dr. TEODORESCU ALEXANDRINA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare dr. Teodorescu Alexandrina


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 2846/24.02.2021 Către colegiile teritoriale, Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a doamnei Dr. BICA DANIANA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare dr. Bica Daniana


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 2573/22.02.2021 Către colegiile teritoriale, Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a domnului Dr. ARISTIDE DAN-ADRIAN, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare dr. Aristide Dan


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.2844/24.02.2021 Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare a doamnei dr. Voinea Mihaela, reprezentant legal al cabinetului medical , în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art. 28 din Ordonanță de urgență nr. 68/2008, privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical:
Art. 28. - (1) Înstrăinarea prin vânzare a spațiilor și a terenurilor dobândite în condițiile prezentei ordonanțe de urgență se poate face prin exercitarea dreptului de preempțiune.
(2) Dreptul de preempțiune la înstrăinarea imobilelor prevăzute la alin. (1) revine doar coproprietarilor, dacă este cazul, și apoi proprietarilor vecini care au calitatea prevăzută la art. 3 alin. (1) și se exercită prin Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentiști din România sau Colegiul Farmaciștilor din România, după caz.
(3) Proprietarul spațiului și terenului care urmează să fie vândute este obligat să încunoștințeze Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentiști din România sau Colegiul Farmaciștilor din România, după caz, iar acesta va comunica în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, persoanelor prevăzute la alin. (2) despre intenția de vânzare și preț, în termen de cel mult 15 zile de la data când a fost încunoștințat.
(4) În termen de cel mult 15 zile, colegiile prevăzute la alin. (3) afișează intenția și prețul de vânzare pe site-urile proprii și la sediul primăriei în a cărei rază se află spațiul medical ce urmează să fie vândut.
(5) Titularii dreptului de preempțiune sunt obligați să se pronunțe asupra exercitării acestuia în termen de 30 de zile de la data primirii comunicării.
(6) În situația în care la împlinirea termenului prevăzut la alin. (5) titularii dreptului de preempțiune nu au comunicat intenția lor de a cumpăra bunurile prevăzute la alin. (1), dreptul de preempțiune se consideră stins, iar spațiul medical și terenul aferent se vând liber.
(7) În cazul în care bunurile se vând liber, proprietarul spațiului și terenului care urmează să fie vândute nu le va putea vinde la un preț mai mic decât cel oferit titularilor dreptului de preempțiune.
Intenția de cesionare/vânzare dr. Voinea Mihaela


Mai multe intenții cesionare praxis

Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.2083/15.02.2021
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare a subsemnaților Bucur Lucian-Cornel și Bucur Ligia Ioana Maria, soț supraviețuitor și fiică în calitate de moștenitori legali ai Cabinetului Medical Bucur Liliana SRL reprezentanti legal al cabinetului medical, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art. 28 din Ordonanța de urgență nr. 68/2008, prin care a fost înlocuită OUG nr. 110/2005 care a fost declarată neconstituțională, privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical:
Art. 28. - (1) Înstrăinarea prin vânzare a spațiilor și a terenurilor dobândite în condițiile prezentei ordonanțe de urgență se poate face prin exercitarea dreptului de preempțiune.
(2) Dreptul de preempțiune la înstrăinarea imobilelor prevăzute la alin. (1) revine doar coproprietarilor, dacă este cazul, și apoi proprietarilor vecini care au calitatea prevăzută la art. 3 alin. (1) și se exercită prin Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentiști din România sau Colegiul Farmaciștilor din România, după caz.
(3) Proprietarul spațiului și terenului care urmează să fie vândute este obligat să încunoștințeze Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentiști din România sau Colegiul Farmaciștilor din România, după caz, iar acesta va comunica în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, persoanelor prevăzute la alin. (2) despre intenția de vânzare și preț, în termen de cel mult 15 zile de la data când a fost încunoștințat.
(4) În termen de cel mult 15 zile, colegiile prevăzute la alin. (3) afișează intenția și prețul de vânzare pe site-urile proprii și la sediul primăriei în a cărei rază se află spațiul medical ce urmează să fie vândut.
(5) Titularii dreptului de preempțiune sunt obligați să se pronunțe asupra exercitării acestuia în termen de 30 de zile de la data primirii comunicării.
(6) În situația în care la împlinirea termenului prevăzut la alin. (5) titularii dreptului de preempțiune nu au comunicat intenția lor de a cumpăra bunurile prevăzute la alin. (1), dreptul de preempțiune se consideră stins, iar spațiul medical și terenul aferent se vând liber.
(7) În cazul în care bunurile se vând liber, proprietarul spațiului și terenului care urmează să fie vândute nu le va putea vinde la un preț mai mic decât cel oferit titularilor dreptului de preempțiune.
Intenția de cesionare/vânzare dr. Bucur Liliana


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 1633/05.02.2021 Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a doamnei dr. VOINEA MIHAELA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioadă de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare dr. Voinea Mihaela


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 1668/8.02.2021 Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a doamnei dr. POPESCU OLIMPIA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare dr. Popescu Olimpia


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 1628/5.02.2021 Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a doamnei dr. FARI PALKO MIHAELA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifica în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare dr. Fari Palko Mikaela


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 11598/4.02.2021 Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a doamnei dr. MONE MARIA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioadă de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare dr. Mone Maria


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 1679/8.02.2021 Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a domnului dr. SUCIU GHEORGHE, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioadă de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare dr. Suciu Gheorghe


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 1224/27.01.2021 Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a doamnei dr. BERECI DANIELA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare dr. Bereci Daniela


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 1130/26.01.2021 Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a doamnei dr. DALU RAMONA-MARIA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare dr. Dalu Ramona-Maria


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 1317/28.01.2021 Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a doamnei dr. JUCAN CORNELIA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare dr. Jucan Cornelia


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 1129/26.01.2021 Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a doamnei dr. POSTELNICU-BARBU MARIE, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare dr. Postelnicu-Barbu Marie


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.809/21.01.2021 Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare a doamnei dr. Marinescu Mariana Rodica, reprezentant legal al cabinetului medical, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art. 28 din Ordonanța de urgență nr. 68/2008, privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical:
Art. 28. - (1) Înstrăinarea prin vânzare a spațiilor și a terenurilor dobândite în condițiile prezentei ordonanțe de urgență se poate face prin exercitarea dreptului de preempțiune.
(2) Dreptul de preempțiune la înstrăinarea imobilelor prevăzute la alin. (1) revine doar coproprietarilor, dacă este cazul, și apoi proprietarilor vecini care au calitatea prevăzută la art. 3 alin. (1) și se exercită prin Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentiști din România sau Colegiul Farmaciștilor din România, după caz.
(3) Proprietarul spațiului și terenului care urmează să fie vândute este obligat să încunoștințeze Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentiști din România sau Colegiul Farmaciștilor din România, după caz, iar acesta va comunica în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, persoanelor prevăzute la alin. (2) despre intenția de vânzare și preț, în termen de cel mult 15 zile de la data când a fost încunoștințat.
(4) În termen de cel mult 15 zile, colegiile prevăzute la alin. (3) afișează intenția și prețul de vânzare pe site-urile proprii și la sediul primăriei în a cărei rază se află spațiul medical ce urmează să fie vândut.
(5) Titularii dreptului de preempțiune sunt obligați să se pronunțe asupra exercitării acestuia în termen de 30 de zile de la data primirii comunicării.
(6) În situația în care la împlinirea termenului prevăzut la alin. (5) titularii dreptului de preempțiune nu au comunicat intenția lor de a cumpăra bunurile prevăzute la alin. (1), dreptul de preempțiune se consideră stins, iar spațiul medical și terenul aferent se vând liber.
(7) În cazul în care bunurile se vând liber, proprietarul spațiului și terenului care urmează să fie vândute nu le va putea vinde la un preț mai mic decât cel oferit titularilor dreptului de preempțiune.
Intenția de cesionare/vânzare dr. Marinescu Mariana Rodica


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 740/20.01.2021 Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a doamnei dr. Săndulescu Lidia, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare dr. Săndulescu Lidia


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.602/15.01.2021 Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a domnului Roșu Gheorghe, moștenitor al SC MEDPRIM DR ROSU ELENA SRL, deținut de doamna dr. Roșu Elena, decedată în data de 10.01.2021, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioadă de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare dr. Roșu Elena


Nr. 464/13.01.2021 Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a doamnei Stoica Valentina, în calitate de moștenitor al praxis-ului dr. Stoica Marian, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioadă de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare dr. Stoica Marian


Nr. 434/13.01.2021 Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a doamnei dr. Dinu Elena în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioadă de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare dr. Dinu Elena


Nr. 519/14.01.2021 Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a doamnei dr. Gutan Nadia Maria, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioadă de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare dr. Gutan Nadia Maria


Nr. 665/18.01.2021 Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a domnului dr. Petre Nicolae, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioadă de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare dr. Petre Nicolae


Cu stimă,
Andreea Dănilă
Secretar Departamentul Economico-Social
Colegiul Medicilor din România

Str. Pictor Alexandru Romano nr.14, Sector 2, București, RO
Tel: +4 021 413 88 00 Fax: +4 021 413 77 50
E-mail: andreea.danila@cmr.ro


Suficientă...Insuficiență, webinar pe tema insuficienței venoase

Vă invităm la Webinarul interdisciplinar adresat specialiștilor la care poate ajunge un pacient cu această patologie!
Coordonator științific Sef. Lucr. dr. Cristian Adrian Siloși.

29-30 ianuarie 2021

Vineri 1400–2030
Sâmbătă 900–1430

Într-o perioadă în care există mai mult ca oricând riscul apariției sau agravării bolilor cauzate de inactivitate și alimentație inadecvată, ne propunem să fim alături de cei care își doresc suficiente cunoștințe despre boala venoasă cronică și insuficiența venoasă, pentru a trata din timp si corect pacienții.

Ne vor fi alături în acest demers:
Sef Lucr. dr. Cristian Adrian Siloși, Prof. univ. dr. Paul Mitruț, Prof. univ. dr. Mihai Ionac, Conf. univ. dr. Alin Dragoș Demetrian, Dr. Alexandru Andrițoiu, Asist. Univ. Dr. Ciprian-Pop Began, Dr. Cristian Mihăilescu, Dr. Marius Corbeanu și alți invitați!

Înscriere: https://flashmedical.ro/inscriere/
Detalii program:https://flashmedical.ro/suficienta-insuficienta/

Taxa redusă: 50 lei până în 14 ianuarie.

Vă așteptăm cu drag!
Un an nou cu speranță de mai bine!
Paul Coroian
Project Manager


Informații privind programarea pentru vaccinarea împotriva COVID-19

Vă comunicăm că cea mai ușoară modalitate de programare pentru vaccinarea anti COVID19 a personalului medical și auxiliar, din toate unitățile medico-sanitare din județ, se poate face pe platforma Guvernului României, la adresa https://vaccinare-covid.gov.ro

Având în vedere că toate cabinetele medicale, stomatologice, farmaciile, drogheriile s.a., centrele sociale de copii, bătrâni și persoane cu dizabilități au personalitate juridică, își pot crea un cont, conform manualului de utilizare, pe care îl găsiți după deschiderea adresei.

Fiecare programare se va atașa unuia dintre centrele de vaccinare funcționale la nivelul celor 4 spitale: SJU Alexandria, PNF Roșiorii de Vede, Spitalul Orășenesc Zimnicea și S.C. Spitalul Orășenesc Videle S.R.L. (în funcție de locația în care doriți să vă vaccinați).

Menționăm că numărul de telefon și adresa de e-mail trimise anterior sunt, de asemenea, o opțiune, dar este posibil ca timpul de așteptare să fie mult mai mare.

Programările vor apărea în platformă după 48 de ore de la introducerea datelor, așa că trebuie să vă programați din timp.

Cu considerație,
Președintele Colegiului Medicilor Teleorman,
Dr. Sorin-Dan CHIREA


Informații privind vaccinarea împotriva COVID-19

Rovaccinare Colegiul Medicilor Teleorman vă face cunoscute e-mailul și numărul de telefon ale Call Center-ului alocate județului Teleorman, pentru ca personalul medical din orice unitate medicală să își poată programa direct personalul medical și auxiliar, în vederea vaccinării împotriva COVID-19.

E-mail: tr.callcenter@vaccinare-covid.gov.ro
Telefon: 021.41.44.447

#ROVACCINARE

Informații despre campania de vaccinare anti-COVID, regăsiți la următorul link:
https://vaccinare-covid.gov.ro

Cu considerație,
Președintele Colegiului Medicilor Teleorman,
Dr. Sorin-Dan CHIREA


Adresă Spitalul de Boli Cronice Câmpeni

Spitalul de Boli Cronice Câmpeni înființează o secție de îngrijiri paliative, și dorește să angajeze un medic cu competențe în îngrijiri paliative.

Adresă Spitalul de Boli Cronice Câmpeni


Informare din partea Consiliului Județean Teleorman

Informare referitoare la procedurile de declarare și înregistrare a actelor de naștere și de deces.

Informare CJ Teleorman


Solicitare Centrul de Transfuzie Sanguină Teleorman

Colegiul Medicilor Teleorman vă aduce la cunoștință solicitarea Centrului de Transfuzie Sanguină Teleorman, cu rugămintea de a fi solidari cu toate persoanele care au nevoie de ajutorul nostru!
Vă mulțumim!

Solicitare Centrul de Transfuzie Sanguină Teleorman


Ordinul nr. 1513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, de către Institutul Național de Sănătate Publică, de către unitățile sanitare, precum și de către serviciile de ambulanță județene și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov și de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2

Ordinul nr. 1513/2020


Rezultate Alegeri CM Teleorman – Turul II

Rezultatele finale în urma Turului II al alegerilor pentru membrii Consiliului Județean al Colegiului Medicilor Teleorman

Rezultatele finale în urma Turului II al alegerilor pentru reprezentanții Colegiului Medicilor Teleorman în Adunarea Generală Națională a Colegiului Medicilor din România


Alegeri CM Teleorman – Turul II

Colegiul Medicilor Teleorman aduce la cunoștința membrilor săi că, la nivelul organizației profesionale județene, în perioada 3-4 octombrie 2020, va avea loc al doilea tur al alegerilor pentru:
- membrii Consiliului Județean al Colegiului Medicilor Teleorman;
- reprezentanții în Adunarea Generală Națională a Colegiului Medicilor din România.

Votarea va avea loc la sediul Colegiului Medicilor Teleorman din Alexandria, Strada Dunării nr. 51, Bl. L3, Sc. B, Ap. 15, Parter, între orele 0800-2000.

Anunț alegeri Turul II

Listă membri CM Teleorman


Informare contact DSP Teleorman

Vă aducem la cunoștință că, începând cu luna februarie 2020, faxul DSP Teleorman este 0247.310.252, telefonul 0247.311.221 și adresa e-mail: Secretariat — secretariat@dsptr.ro

Epidemiologie:
Dr. Dumitrașcu Luminița: epidemiologie.teleorman@yahoo.com,
Dr. Boldeanu Lavinia: boliteleorman@yahoo.com

Epidemiologie: telefon 0247.311.482, fax 0247.312.095

Informare contact DSP Teleorman


Curs Controlul TB prin creșterea competențelor profesioniștilor din domeniul TB

Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, în parteneriat cu Fundația Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate, implementează în perioada decembrie 2017 – decembrie 2020 proiectul Consolidarea controlului TB prin creșterea competențelor profesioniștilor din domeniul TB, finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Umană 2014-2020.

Proiectul se adresează profesioniștilor din sectorul medical care doresc să își îmbunătățească nivelul de competențe specifice în domeniul Boli transmisibile – Tuberculoza, prin derularea de programe de formare creditate și schimburi de experiență.

Mai multe detalii...

Astfel, în perioada octombrie-decembrie 2020, vom organiza o serie de cursuri pe platformă online dedicată, adresate medicilor pneumologi și medicilor de familie. Cursurile sunt gratuite și sunt creditate cu 18 puncte EMC (în total 24 ore de curs, derulate în conformitate cu prevederile CMR). Atașat, regăsiți tematica aferentă fiecărui tip de curs.

Persoanele interesate să participe ne pot transmite datele de contact (adresă e-mail și nr. telefon) pentru a fi contactate în momentul definitivării calendarului de cursuri și a se înscrie la cursul dorit. Detalii referitoare la aceste cursuri vor fi disponibile ȋn curȃnd și pe site-ul proiectului: https://controltb.ro/.

De asemenea, medicii absolvenți ai cursului pot beneficia de Schimburi de bune practici, ce constau ȋn susținerea participării la evenimente internaționale de tipul conferință sau congres ȋn domeniul TB, cu desfășurare online. Pentru mai multe informaţii, puteți accesa www.controltb.ro/schimb-bune-practici.

Pentru a permite potențialilor doritori să ocupe din timp un loc la cursurile online, am aprecia în mod deosebit efortul dumneavoastră de a transmite aceste informații către medicii pneumologi și medicii de familie înscriși și luați în evidenţa colegiului teritorial pe care îl conduceți.

https://controltb.ro/
http://www.controltb.ro/schimb-bune-practici
Tematică curs medici pneumologi
Tematică curs medici de familie

Pentru orice informații suplimentare, puteți contacta:

Coordonator regional POCU/91/4/8/107488
Cazaciuc Corina
Tel.: 0721.313.005
e-mail: cursuri48@cpss.ro

În speranța că veți susține demersurile întreprinse la nivel național pentru îmbunătățirea competențelor personalului medical din domeniul Boli transmisibile – Tuberculoza și creșterea calității serviciilor oferite pacienților, vă asigurăm de întreaga noastră considerație.

Cu deosebită stimă,
Echipa Proiectului


Decizia Nr. 55 din 30.04.2020 a Biroului Executiv al Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România

privind activitățile de Educație Medicală Continuă, în contextul epidemiologic actual

Decizia Nr. 55 din 30.04.2020 a Biroului Executiv al Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România


ANUNȚ

Activitatea Colegiului Medicilor Teleorman a fost reluată, programul desfășurându-se normal.

Progam de lucru cu publicul:

Luni-Joi: 0830-1500
Vineri: 0830-1400


În atenția medicilor: informații cu privire la echipamentele sanitare de protecție

Adresa DSP Teleorman privind echipamentele sanitare de protecție pentru personalul medical și la testarea pentru infecția cu noul coronavirus


Adresa CNAS privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României

Adresa CNAS privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României


Adresa SPCJEP Teleorman privind declararea și înregistrarea actelor de naștere şi deces pe perioada stării de urgență

Adresa SPCJEP Teleorman privind declararea și înregistrarea actelor de naștere şi deces pe perioada stării de urgență


În atenția medicilor membri ai Colegiului Medicilor Teleorman

Adresa SJU și Colegiul Medicilor Teleorman privind procedura de declarare a deceselor cauzate de coronavirus


Livrare măști în 24 de ore

Avem disponibile pe stoc în România măsti în 3 straturi, calitate superioară (pozele atașate), cutie de 50 de bucăți.

Pretul este de 4.5 lei + TVA/Bucată.
Livrare imediată prin Fancourier, plata Ramburs.

Intersid SRL
Tel.: 0722.580.477


Solicitare către Instituția Prefectului Județului Teleorman, Consiliul Județean Teleorman și DSP Teleorman

Prin prezenta, vă facem cunoscut faptul că, în contextul situației epidemiologice actuale, COLEGIUL MEDICILOR TELEORMAN a înaintat o solicitare către Instituția Prefectului Județului Teleorman, Consiliul Județean Teleorman și DSP Teleorman, în vederea inițierii unor demersuri menite să faciliteze accesul medicilor la materiale sanitare/echipamente de protecție, în condițiile lipsei acute a acestora.


Solicitare către Instituția Prefectului Județului Teleorman, Consiliul Județean Teleorman și DSP Teleorman

Față de evoluția situației epidemiologice actuale, în contextul în care, începând cu discursurile președintelui României, Domnul Klaus Werner Iohannis, deși, la nivelul organizației profesionale a medicilor, în speță a Colegiului Medicilor din România, s-a solicitat protecția fizică și biologică a medicilor, constatăm că acest lucru nu se întâmplă încă în totalitate și peste tot, lucru care, în opinia noastră, trebuie remediat de îndată și necondiționat.

Citiți mai mult...

Cerem aceasta, în primul rând, pentru securitatea sanitară națională și abia apoi pentru securitatea sanitară a medicilor!

Corpul profesional al medicilor este acum, mai mult ca oricând, la dispoziția autorităților guvernamentale, în folosul cetățenilor.

În acest sens, solicităm testarea imediată a tuturor medicilor din județul nostru, cu prioritate!

Solicităm ca pentru fiecare pacient admis în spitale, pentru că acum, cu câteva mici excepții, sunt admise doar cazurile de urgență medico-chirurgicală, să se efectueze testarea indiferent dacă se încadrează sau nu în definiția de caz, aceasta pentru că de acum transmiterea este comunitară.

Considerăm că aceste două măsuri implementate necondiționat vor preveni evenimente epidemiologice precum cele întâmplate în unele spitale din țară.

Dotarea spitalelor cu materiale de protecție este deja, după cum vedem, în atenția guvernanților.

Același lucru va trebui să se întâmple și în ceea ce privește medicina primară/ambulatorie, care, în mod evident, preia multe dintre sarcinile epidemiologice și direct medicale.

În acest context, vă solicităm ca atenția instituției dumneavoastră să se îndrepte în mod clar și urgent asupra problematicii sus-menționate, și, în măsura în care este posibil, în mod legal, să interveniți pe lângă Ministerul Sănătății, prin intermediul structurii reprezentative a acestuia la nivel județului nostru, în speță Direcția de Sănătate Publică a județului Teleorman, pentru a facilita/urgenta achiziționarea de echipamente și materiale de protecție pentru toți medicii care activează în unitățile sanitare din județ, pentru medicii din spitale, din ambulatoriile de specialitate, pentru cabinetele medicilor de familie (și pentru aceștia) etc., echipamente și materiale care să poată fi distribuite medicilor din toate unitățile sanitare publice și private.

Menționăm că, deși medicii au intenționat achiziționarea materialelor sanitare/de protecție, pe propria cheltuială, din cauza faptului că stocurile au fost epuizate rapid, aceștia se regăsesc în imposibilitatea de a le cumpăra din rețeaua publică de distribuție (ex.: farmacii).

Asigurăm, încă o dată, pe această cale, atât autoritățile statului, cât și pe cetățeni, că suntem total și necondiționat la dispoziția dumnealor cu abnegație, profesionalism și empatie umană, chiar dacă și pentru noi riscul infecțios este cel puțin egal cu al pacienților noștri.

Colegiul Medicilor Teleorman va continua colaborarea instituțională cu autoritățile statului român și, implicit, cu Direcția de Sănătate Publică a județului Teleorman, răspunzând prompt la orice solicitare!

În speranța unui răspuns concret și urgent, care va veni prin soluționarea cu celeritate a stării de fapt prezente, vă mulțumim și vă asigurăm de aleasa noastră considerație!

Președintele Colegiului Medicilor Teleorman,
Dr. Sorin-Dan CHIREA


ANUNȚ

În contextul decretării stării de urgență, vă anunțăm că, începând cu data de 24 martie 2020, activitatea Colegiului Medicilor Teleorman, se suspendă pe o perioadă nedeterminată.

Pentru eventuale comunicări sau informații se vor folosi adresa de email: office@cmteleorman.ro, tel./fax.: 0347.402.254, precum și numerele de telefon ale angajaților:
Economist Măduța Mirela: 0721.337.639
Secretară Popescu Miliuța: 0730.619.574
Consilier-juridic Oprea Adrian-Dragoș: 0737.519.936

De asemenea, vă indicăm să urmăriți informările pe care le vom posta pe site-ul instituției: www.cmteleorman.ro.

Pentru medicii de familie și specialiștii din ambulatoriu – inclusiv clinicile private, recomandăm să se aplice metodologiile transmise de autoritățile sanitare, semnalând întocmai și la timp, orice situație de risc.

Pacienții se vor adresa acestora, telefonic sau prin alte sisteme de comunicare la distanță pentru a transmite date privind anamneza și contextul epidemiologic al fiecăruia. În funcție de datele obținute, medicul va stabili consultarea pacientului sau recomandarea de a se adresa unităților sanitare de urgență (112).

Aveți grija de sănătatea dumneavoastră și a familiei și să semnalați autorităților competente orice situație de risc nejustificat pentru dumneavoastră având în vedere că suntem cei mai expuși!

Cu stimă,
Colegiul Medicilor Teleorman


INFORMARE

În atenția medicilor, unităților sanitare publice și private, precum și a tuturor angajatorilor din sistemul medical.

Informări


Alegeri CM Teleorman

Colegiul Medicilor Teleorman și Comisia Electorală Locală vă face cunoscut faptul că, în urma informării primite de la Colegiul Medicilor din România, Comisia Electorală Centrală și Direcția Generală de Asistență Medicală și Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătății, TURUL II al alegerilor pentru membrii Consiliului Județean al Colegiului Medicilor Teleorman și reprezentanții în Adunarea Generală Națională a Colegiului Medicilor din România se amână până la o dată ce va fi anunțată ulterior.

Referitor la situația prezentă, vom reveni cu precizări, în timp util.
Cu stimă,
Colegiul Medicilor Teleorman
Comisia Electorală Locală

Decizia nr. 1 emisă de Comisia Electorală Centrală privind amânarea alegerilor

Adresa DSP


Informații utile: cursuri pentru medici

Institutul Oncologic Prof. Dr. Al. Trestioreanu București, în calitate de Beneficiar, alături de Asociația PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă, în calitate de Partener, vă invită să vă alăturați proiectului I CARE – Îmbunătățirea nivelului de Competențe Al REsurselor umane din domeniul oncologic – Cod proiect 108211, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, Obiectivul specific 4.8: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical.

Mai multe detalii

În cadrul proiectului, angajații instituției dvs., atât medici, cat și asistente medicale, pot beneficia gratuit de cursuri de formare profesională în domeniul oncologic, creditate EMC. Pentru a fi eligibili să facă parte din grupul țintă al proiectului și să participe la cursurile de formare profesională, medicii trebuie să facă dovada experienței în domeniul oncologic, într-una dintre următoarele specialități: chirurgie, anestezie, oncologie, radioterapie, anatomopatologie, radiologie, ginecologie și medici rezidenți. Formarea profesională pentru medici presupune 2 etape: partea teoretică (20 ore) și partea practică – simulări clinice (20 ore). Diploma EMC și creditele aferente se vor obține la finalizarea tuturor celor 40 de ore de formare.

Cursurile se vor desfășura în locații accesibile, în funcție de zona de proveniență a participanților la formare. Transportul, cazarea și masa sunt gratuite. De asemenea, fiecare participant la cursurile de formare va primi un kit profesional dotat cu instrumente / echipamente utile în desfășurarea activității medicale.

În urma absolvirii cursurilor de formare profesională, pe baza unei proceduri de selecție transparente, 100 de profesioniști din domeniul medical (60 medici și 40 asistente) vor beneficia de un schimb de bune practici în Italia, iar 60 de medici vor participa la congrese internaționale de profil.

Pentru detalii sau neclaritati despre cum trebuie să completați formularele, nu ezitați să mă contactați!
Loredana Manolache:
E-mail: loredana.manolache@poweron.ro
Tel./Fax: 0722.447.693

Invitație curs
Formular de înregistrare
Declarație consimțământ
Declarație privind evitarea dublei finanțări
Cerere înscriere activități proiect
Declarație de apartenență
Chestionar de selecție temă curs
Adeverință POCU medici model


Curs de perfecționare postuniversitară „ACTUALITĂȚI ÎN TRATAMENTUL ANTICOAGULANT”

Alexandria, 14 mai 2020, 1430-1630

UMF „Carol Davila” București în parteneriat cu Uniunea Medicală Balcanică și cu sprijinul Colegiului Medicilor Teleorman, organizează la Alexandria, în data de 14 mai 2020, cursul de perfecționare postuniversitară ACTUALITĂȚI ÎN TRATAMENTUL ANTICOAGULANT.

Cursul va avea ca sponsor firma Pfizer, care se va ocupa de găsirea locației și pauza de masă.
Participarea la curs este gratuită, toți medicii care vor participa efectiv la acest curs primind la sfârșit diploma de participare cu credite EMC.

Cu deosebită considerație,
Conf. Dr. Camelia Diaconu
UMF Carol Davila București
Spitalul Clinic de Urgență București
Președinte Uniunea Medicală Balcanică

Pentru înscrieri și alte detalii, vă rugăm să ne contactați la sediul Colegiului Medicilor Teleorman din Alexandria, Strada Dunării nr. 51, Bl. L3, Sc. B, Ap. 15, Parter, sau la:
E-mail: office@cmteleorman.ro
Tel./Fax: 0347.402.254

Invitație curs


În atenția medicilor pneumologi și a medicilor de familie

Cursuri TB pentru medici pneumologi şi medici de familie – „Consolidarea controlului TB prin creșterea competențelor profesioniștilor din domeniul TB”

În perioada martie-iunie 2020, vor fi organizate o serie de cursuri adresate medicilor cu rol în controlul tuberculozei, după cum urmează:

1. Cursuri adresate medicilor pneumologi (inclusiv rezidenți), desfășurate în perioadele:
- 6-8 martie 2020 la București
- 20-22 martie 2020 la Iași
- 3-5 aprilie 2020 la București

2. Cursuri adresate medicilor de familie, desfășurate în perioadele:
- 15-17 mai 2020 la Timișoara
- 12-14 iunie 2020 la Cluj

Mai multe detalii

Cursurile sunt organizate în cadrul proiectului Consolidarea controlului TB prin creșterea competențelor profesioniștilor din domeniul TB, implementat de INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „MARIUS NASTA” în parteneriat cu FUNDAȚIA CENTRUL PENTRU POLITICI ȘI SERVICII DE SĂNĂTATE.

Cursurile sunt creditate (18 credite EMC) și sunt gratuite, cheltuielile de cazare, masă și transport (acolo unde este cazul) fiind susținute din proiect.
Pentru orice detalii suplimentare, persoanele interesate pot accesa website-ul proiectului www.controltb.ro sau ne pot contacta:

Corina Cazaciuc
Coordonator regional POCU/91/4/8/107488

Telefon: 0721.313.005
E-mail: ccazaciuc@cpss.ro

Adrian Mangu
Expert grup țintă POCU/91/4/8/107488

Telefon: 0764.759.765
E-mail: amangu@cpss.ro

Adresă CM Teleorman


Alegeri Colegiul Medicilor Teleorman

Lista cu candidații pentru Consiliul Județean al Colegiului Medicilor Teleorman și pentru Adunarea Generală Națională a Colegiului Medicilor din România

Votarea va avea loc la sediul Colegiului Medicilor Teleorman, situat la adresa: municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 51, bl. L3, sc. B, ap. 15, Parter, județul Teleorman, în perioada 4-5 martie 2020, zilnic, între orele 0800-2000 - TURUL I și în perioada 18-19 martie 2020, zilnic, între orele 0800-2000 - TURUL II.

Pentru COMISIA DE CENZORI a Colegiului Medicilor Teleorman nu a fost depusă nicio declarație de candidatură.


Alegeri Colegiul Medicilor Teleorman

Colegiul Medicilor Teleorman aduce la cunoștința membrilor săi că, la nivelul organizației profesionale județene, în perioada 4-5 martie 2020, va avea loc primul tur al alegerilor pentru:
- membrii Consiliului Județean al Colegiului Medicilor Teleorman;
- reprezentanții în Adunarea Generală Națională a Colegiului Medicilor din România.


Informare privind organizarea alegerilor organelor de conducere și control ale colegiilor teritoriale și ale Colegiului Medicilor din România, precum și aprobarea Regulamentului electoral de organizare și desfășurare a alegerilor

Decizia nr. 8/2019 privind organizarea alegerilor organelor de conducere și control ale colegiilor teritoriale și ale Colegiului Medicilor din România, precum și aprobarea Regulamentului electoral de organizare și desfășurare a alegerilor

Regulamentul electoral de organizare și desfăşurare a alegerilor, din 29.11.2019


Reviste medicale publicate de Editura Medicală Amaltea

Aceste reviste, cu o valoare științifică deosebită, reprezintă o metodă eficientă pentru educația medicală continuă a specialiștilor din sistemul sanitar (atât medici, cât și farmaciști). Toate revistele sunt publicate sub egida unor Societăți Medicale de prestigiu din România, fiind creditate cu câte 10 puncte EMC, indexate BDI și încadrate CNCSIS B+:

Revista Medicală Română - Romanian Medical Journal
Revista Practica Medicală - Romanian Journal of Medical Practice
Revista Română de Pediatrie - Romanian Journal of Pediatrics
Revista Română de Neurologie - Romanian Journal of Neurology
Revista Română de Reumatologie - Romanian Journal of Rheumatology
Revista Română de Boli Infecțioase - Romanian Journal of Infectious Diseases

Revistele reprezintă o modalitate prin care medicii pot acumula puncte EMC, necesare practicii medicale, dar vin și în ajutorul doctoranzilor, cadrelor didactice, îndrumătorilor și medicilor specialiști care doresc să publice articole științifice.

Pentru abonare, îi rugăm pe medici să acceseze site-ul https://abonamente.medica.ro, urmând procedura descrisă în fișierul atașat.

Instrucțiuni abonare Reviste medicale publicate de Editura Medicală Amaltea

Cu deosebită stimă,
Claudiu Răzvan STĂNESCU
Coordonator Proiect – Reviste Medicale

Mobil: 0742.155.511
E-mail: reviste@amaltea.ro


Actualizare date contact CM Teleorman

Vă informăm că, începând cu data de 01 octombrie 2019, noul număr de tel./fax al Colegiul Medicilor Teleorman este 0347.402.254 (nr. 0247.313.138 este anulat).


Informații utile cu caracter obligatoriu pentru toți medicii

Vă transmitem atașat adresa Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Poliției Române nr. 634087/2019, de informare cu privire la noul cadru legal ce vizează examinarea medicală a persoanelor ce au calitatea de conducători auto, având în vedere modificarea și completarea OG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Adresă permise auto


Ordinul nr. 520/2007 din 06/03/2007

pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea scutirilor medicale de la orele de educație fizică și sport pentru elevi și studenți și a Baremului medical cuprinzând afecțiunile pentru care se acordă scutirile medicale de la orele de educație fizică și sport

Ordinul nr. 520/2007 din 06/03/2007


Informare legislativă

Colegiul Medicilor Teleorman și Societatea Medicilor de Familie Teleorman atrag atenția instituțiilor și persoanelor fizice care solicită medicilor de familie eliberarea unor adeverințe în care să se precizeze sintagma "APT / INAPT pentru ...", că medicii dau curs solicitărilor doar în limita competențelor.

Informare legislativă CM Teleorman și SMF Teleorman


ÎN ATENȚIA MEDICILOR

Ordonanță de urgență nr. 195/2002

Art. 22 - (1) Examinarea medicală se realizează în scopul certificării stării de sănătate și a calităţilor fizice necesare unui conducător de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai.

(6) Orice medic, atunci când constată că un conducător de autovehicul, de tractor agricol sau forestier ori tramvai, aflat în evidența sau îngrijirea sa, prezintă afecțiuni medicale prevăzute în ordinul ministrului sănătăţii emis conform alin. (2), este obligat să emită bilet de trimitere către o unitate de asistență medicală autorizată prevăzută la alin. (4), cu diagnosticele constatate şi cu datele de contact ale unităţii medicale în care medicul trimiţător îşi desfăşoară activitatea şi să consemneze acest lucru în fişa medicală a conducătorului. Biletul de trimitere va fi comunicat conducătorului, de îndată, prin orice mijloc de comunicare prevăzut de Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În baza biletului de trimitere, în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea acestuia, persoana care posedă permis de conducere este obligată să se prezinte la unitatea de asistență medicală autorizată pentru a efectua examinarea medicală de specialitate.

Normele minime privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul din 31.08.2010

Ordinul nr. 1162/2010 pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul

Ordonanța de urgenţă nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

Lista unităților de asistență medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidatilor la obținerea permisului de conducere și a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie în baza OMS nr.1159/2010, din județul Teleorman, actualizată la data de 14.08.2018


Anunț privind protecția datelor cu caracter personal

Prin prezenta, vă informăm că, la nivelul instituției noastre, au fost evaluate și implementate măsurile legale, necesare și obligatorii prevăzute de legislația în vigoare privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, potrivit legislației europene, în speță fiind vorba de: REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016.

Având în vedere obligativitatea instituirii acestor măsuri, inclusiv la nivelul cabinetelor medicale individuale și a societăților medicale, ținând seama de rolul organizației profesionale a medicilor, acela de a acorda îndrumare tuturor membrilor săi în sprijinul organizării și desfășurării activității medicale în condițiile legii, vă facem cunoscut că, în vederea facilitării respectării acestor prevederi legislative, aveți posibilitatea de a ne contacta pentru o eventuală îndrumare de specialitate.

Cu stimă,
Colegiul Medicilor Teleorman


Informare Legea nr. 95/2006

Lege nr. 95/2006

din 14/04/2006

Versiune actualizată la data de 01/04/2019

Mai multe detalii

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

Art. 391. - (1) Medicii se pensionează, la cerere, la vârsta de 67 de ani, indiferent de sex. Cererea privind menținerea în activitate până la împlinirea vârstei de 67 de ani se depune, de către medic, la unitatea angajatoare, cu cel puțin 3 luni înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 2. din Lege nr. 359/2018 începând cu 06.01.2019.

(2) La cerere, medicii se pot pensiona în condițiile prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare.
(3) În unitățile sanitare publice, medicii membri titulari sau membri corespondenți ai Academiei Române și ai Academiei de Științe Medicale, profesorii universitari și cercetătorii științifici gradul I, doctorii în științe medicale, care desfășoară activități medicale, pot continua, la cerere, activitatea medicală până la împlinirea vârstei de 70 de ani. Peste această vârstă medicii, membri titulari și membri corespondenți ai Academiei de Științe Medicale pot fi menținuți în activitate conform dispozițiilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 264/2004 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Medicale, cu modificările și completările ulterioare. De același drept pot beneficia și medicii, membri titulari și membri corespondenți ai Academiei Române.
(4) Medicii care au depășit limita de vârstă prevăzută la alin. (1) pot profesa în continuare în unități sanitare private. Desfășurarea activității se face în baza certificatului de membru și a avizului anual al CMR, eliberat pe baza certificatului de sănătate și a asigurării de răspundere civilă, pentru greșeli în activitatea profesională, încheiată pentru anul respectiv.
(5) În cazul unităților sanitare publice care înregistrează deficit de personal medical, precum și al unităților sanitare publice aflate în zone defavorizate, medicii își pot continua activitatea peste vârsta de pensionare prevăzută de lege, la propunerea unității sanitare publice, cu avizul anual al CMR, prin colegiile teritoriale județene, respectiv al municipiului București și cu aprobarea ordonatorului principal de credite, până la ocuparea posturilor prin concurs.
(6) Medicii deținuți sau internați din motive politice, aflați în situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, pot fi menținuți, la cerere, în activitatea profesională, pe baza certificatului anual de sănătate. Aceste prevederi se aplică și medicilor care, din motive politice, au fost obligați să își întrerupă studiile o anumită perioadă, obținându-și licența cu întârziere, ori celor care au fost împiedicați sa își reia activitatea profesională.
(7) Medicii care au împlinit vârsta de pensionare prevăzută la alin. (1) nu pot deține funcții de conducere în cadrul Ministerului Sănătății, al ministerelor și instituțiilor centrale cu rețea sanitară proprie, al autorităților de sănătate publică, al CNAS, al caselor județene de asigurări de sănătate și a municipiului București, precum și în cadrul spitalelor publice și al oricărei alte unități sanitare publice.
(8) Prin excepție de la prevederile alin. (1), medicii care își desfășoară activitatea în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate județene sau a municipiului București, direct sau prin intermediul furnizorilor de servicii medicale, își pot continua activitatea, după împlinirea vârstei de pensionare, la cerere, cu aviz anual eliberat de direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București și de CMR, prin colegiile județene ale medicilor sau al municipiului București, pe baza certificatului de sănătate. Necesitatea prelungirii activității se stabilește de către o comisie organizată la nivelul direcțiilor de sănătate publică județene sau a municipiului București, alcătuită din:
- un reprezentant al casei de asigurări de sănătate județene sau a municipiului București;
- un reprezentant al direcției de sănătate publică județene sau a municipiului București;
- un reprezentant al colegiului județean al medicilor sau al municipiului București.
___________
Alineatul (8) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 113/2016 începând cu 03.06.2016.


Adresa ITM Teleorman privind autorizarea funcționării din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, conform HG nr. 1425/2006, cu modificările și completările ulterioare

Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman va continua Campania națională privind verificarea respectării prevederilor referitoare la autorizarea funcționării din punct de vedere al securității și sănătății în muncă conform HG nr 1425/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Din categoria angajatorilor care au obligaţia să obțină autorizația de funcționare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă (SSM) înainte de începerea oricărei activități de la Inspectoratul Teritorial de Muncă fac parte și Cabinetele medicale (de familie, specialiști) ce funcţionează pe raza județului Teleorman.

Adresa ITM Teleorman Nr. 1980/14.02.2019


Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2018

Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii


Chestionar Evaluarea Riscurilor din punct de vedere GDPR

În atenția medicilor interesați

Asociația Specialiștilor în Confidențialitate și Protecția Datelor (ASCPD) a lansat un proiect de cercetare în rândul organizațiilor din domeniul sanitar din România:

Mai multe detalii

Acest studiu este realizat prin tehnica chestionarului (formular atașat) elaborat în parteneriat cu Centrul pentru Protecția Datelor din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Tîrgu-Mureș și Safetech Innovations.

Atenție! S-a prelungit perioada de primire a chestionarelor pana la data de 01.12.2018.

Fiecare organizație care va transmite completat acest formular va primi in mod GRATUIT un raport de analiza a riscurilor și recomandări privind implementarea principiilor GDPR din partea

  • Safetech Innovation
  • Centrului pentru Protecția Datelor din cadrul UMFST,
  • Asociației Specialiștilor în Confidențialitate și Protecția Datelor.

„Participanții la acest studiu vor oferi informația către experții noștri privind anumite elemente pe care le-au implementat deja, vom evalua statistic ce înseamnă acest grad de conformare, dar nu printr-un procent. Sunt trei direcții de analiză: partea organizatorică, partea tehnică și securitate. Vom evalua aceste trei categorii pentru fiecare organizație. Cei care vor lua parte la studiu vor primi înapoi un plan de riscuri GDPR și recomandările din partea specialiștilor noștri. Datele statistice și concluziile acestui studiu, dorim să le comunicăm autorităților române, respectiv autoritățile europene. Urmează să reluăm acest studiu la interval de 12 luni și să monitorizăm modul în care domeniul sanitar din România reușește să obțină conformitate. În acest moment putem înainta doar opinii, deoarece suntem într-un stadiu incipient de implementare, întreaga Europă este la fel, domeniul sanitar fiind puternic afectat”, a declarat Marius Dumitrescu, președintele ASCPD.

Rezultatele vor fi prelucrate în scop statistic pentru a realiza un proiect de cercetare privind măsurile adoptate în cadrul unităților sanitare din România în vederea implementării principiilor GDPR, fără a disemina numele organizațiilor sau alte informații care pot duce la identificarea acestora.

Mai multe detalii: https://ascpd.ro/studiu-gdpr-in-health-romania/

Marius Dumitrescu
Președinte ASCPD 2018/2019

Email: marius.dumitrescu@ascpd.ro
Telefon: 0769041200

Chestionar Evaluarea Riscurilor din punct de vedere GDPR

Chestionar Evaluarea Riscurilor din punct de vedere GDPR


Decizia nr. 12/2018 a Colegiul medicilor din România privind reglementarea sistemului național de EMC

Colegiul medicilor din România a adoptat Decizia nr. 12/2018, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 683 din 06/08/2018, privind reglementarea sistemului național de educație medicală continuă, a criteriilor și normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă, precum și a sistemului procedural de evaluare și creditare a activităților de educație medicală continuă adresate medicilor

Decizia 12 din 2018


Ghid pentru procesarea datelor cu caracter personal, adresat medicilor de familie

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE MEDICINA FAMILIEI a realizat un Ghid pentru procesarea datelor cu caracter personal, adresat medicilor de familie.

Mai multe detalii

Scopul ghidului

În conformitate cu Carta Uniunii Europene a drepturilor fundamentale, oricine are dreptul la a-i fi respectate viața sa privată și de familie, casa și orice formă de comunicare, precum și de a-i fi protejate datele cu caracter personal. Există deja un număr de legi europene și naționale (Legea 46/2003) care impun respectarea acestor drepturi fundamentale, cu precizarea obligațiilor pe care le au cei care procesează datele cu caracter personal (DCP).

Demersul înțelegerii și aplicării anumitor obligații de acest fel de către medicii de familie nu este întotdeauna un proces facil și univoc, mai ales atunci când trebuie echilibrate interesele legitime ale individului aflate uneori în opoziție cu obligațiile și reglementările „Protecției datelor”.

Acest document definește, cu titlu de ghid/îndrumar, cerințele pe care medicii de familie (MF) trebuie să le îndeplinească din perspectiva acestor obligații.

Ghidul prezent este alcătuit din două părti: principiile pe care MF-iștii trebuie să le respecte, și anexe care să îi ajute pe MF-iști și angajații săi să implementeze împreună, în cabinet, aceste obligații privind Protecția datelor cu caracter personal (DCP).

Scopul și aplicabilitatea acestui Ghid

Acest ghid se referă la prelucrarea datelor cu caracter personal ale pacienților, în cursul acordării îngrijirilor medicale în asistența primară, în așa fel încât medicii de familie să-și poată respecta obligațiile privitoare la protecția datelor.

Acesta se aplică la procesarea datelor pacienților în orice formă, incluzând înregistrările pe hârtie, înregistrările și documentele electronice, imaginile, înregistrările video, mesajele SMS, postările online și mesajele electronice.

Documentul de față nu acoperă subiectul mai general al protecției datelor cu caracter personal din perspectiva angajatorului sau a agenților comerciali, pentru aceste aspecte existând ghiduri specifice și ele neaplicându-se în contextul cabinetului de medicină de familie.

Interpretarea reglementărilor privind PDCP evoluează continuu și acest document va fi revizuit periodic. De aceea Ghidul se va schimba în timp, pe măsură ce implementarea reglementărilor de protecție a datelor se va clarifica. Prima versiune publicată este destinată a-i ajuta pe MF-iști în a se pregăti pentru RPDP.

Ghid pentru procesarea datelor cu caracter personal pentru medicii de familie


Comunicare a Inspectoratului General al Poliției Române

Răspunsul Inspectoratului General al Poliției Române la petiția Colegiului medicilor din România nr. 4569/18.05.2018, adresată Ministerului Afacerilor Interne, referitoare la solicitările unităților de poliție adresate medicilor de familie în vederea comunicării datelor persoanelor cu probleme medicale de natură neuro-psihică.

Comunicare Inspectoratul General al Poliției Române


Model legitimație Colegiul Medicilor Teleorman

Legitimatie CM teleorman

94 x 62 mm

Medicii care doresc eliberarea unei legițimatii de membru al Colegiului Medicilor Teleorman sunt rugați să transmită pe E-mail la office@cmteleorman.ro datele necesare, conform modelului (nume, prenume, specialitatea - Medic rezident/specialist/primar/doctor în științe medicale), precum și o fotografie tip buletin în format digital (fotografie denumită cu numele medicului).

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să ne contactați la Tel./Fax: 0347.402.254, fie direct la sediul nostru.

Legitimațiile se vor ridica de la sediul Colegiul Medicilor Teleorman din Alexandria, contra unui tarif de 10 lei / buc.

Despre noi

Colegiul Medicilor Teleorman este o organizaţie neguvernamentală, fără scop patrimonial, cu obiective profesionale, administrative, de jurisdicţie profesională şi economico-socială, independentă faţă de administraţia de stat locală şi centrală, faţă de partidele politice, patronat, etc.

Colegiul Medicilor Teleorman are ca obiectiv oferirea de garanţii pentru societatea civilă şi pentru stat, în legătură cu practicarea riguroasă a profesiunii de medic, la un nivel profesional şi moral ireproşabil.

Detalii