Colegiul Judetean al Medicilor Teleorman

Link-uri utile

Concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante de consilier – specialist medic, 25 august - Instituția Avocatul Poporului

În data de 25 august 2021, Instituția Avocatul Poporului organizează concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante de consilier – specialist medic, la Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenție (MNP), pentru Centrele zonale București, Alba și Craiova.
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să accesați pagina de internet a Instituției Avocatul Poporului (https://avp.ro/).

Anunț de concurs MNP


Adresa Colegiului Medicilor din România

Adresa solicitare sprijin în vederea colectării datelor referitoare la stadiul implementării recomandării CMR cu privire la solicitarea de negociere a clauzelor la contractul individual de prestări servicii medicale, aflat în procedura de încheiere de fiecare medic cu CSAJ

Adresa Colegiului Medicilor din România

Anexa 1

Anexa 2


Posturi medic de familie vacante în județul Vaslui

Direcția de Sănătate Publică Vaslui solicită ocuparea unor posturi de medic de familie în mai multe localități din județul Vaslui

Adresă DSP Vaslui posturi vacante medic de familie


Invitație de participare la proiectul ORCHESTRA „Conectarea cohortelor europene pentru creșterea răspunsului comun și eficient la pandemia SARSCoV-2”

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) participă din partea României la proiectul ORCHESTRA „Conectarea cohortelor europene pentru creșterea răspunsului comun și eficient la pandemia SARSCoV-2”. Acesta este un proiect internațional de cercetare ale cărui rezultate vizează combaterea pandemiei COVID-19, este condus de Universitatea din Verona, Italia, implică 26 de parteneri din 15 țări și este finanțat prin programul de cercetare și inovare al Uniunii Europene Orizont 2020 în cadrul Planului de acțiune ERAvsCORONA. Informații detaliate despre proiect se pot găsi la adresa: https://orchestra-cohort.eu/

Deși în prezent sunt disponibile vaccinuri și metode de prevenție, pandemia de COVID-19 continuă să aibă efecte semnificative asupra stării de sănătate, a calității vieții și a muncii personalului medical. Pentru a înțelege modul în care măsurile de prevenire și control a infecției la locurile de muncă au influențat sănătatea personalului din sistemul medical, în cadrul proiectului ORCHESTRA institutul va urmări o cohorta de peste 1000 de participanți, pe parcursul a 12 luni, prin intermediul unui chestionar online, elaborat de către echipa proiectului, utilizând platforma SurveyMonkey®. Rezultatele ne vor permite să obținem o imagine a factorilor de risc pentru sănătatea și securitatea lucrătorilor din domeniul sănătății în timpul pandemiei și felul în care măsurile de protecție pot fi mai bine adaptate.

Cunoscând rolul major pe care Colegiul Medicilor din România l-a avut în combaterea pandemiei COVID-19 precum și interesul crescut față de cercetarea medicală vă rugăm să ne sprijiniți în acest proiect prin distribuirea unei invitații de participare (document anexat) la adresele de email ale membrilor societății.

Invitația de participare conține un weblink către chestionarul online. Chestionarul cuprinde întrebări cu răspuns la alegere și poate fi completat în 10-15 minute. Participarea este absolut voluntară. Nu vom colecta date sensibile (de exemplu: nume, prenume, CNP-ul sau data nașterii). Răspunsurile la chestionar vor fi utilizate doar în scopuri de cercetare și vor fi stocate în condiții de siguranță, cu acces restricționat. Protocolul proiectului și chestionarul au fost avizate favorabil de către Comisia de Etică a Cercetării din INSP.

Pentru orice alte informații privind proiectul puteți contacta responsabilul științific al proiectului, dr. Dana Mateș, dana.mates@insp.gov.ro și resposabilul IT, analist Cătălin Staicu, catalin.staicu@insp.gov.ro

Vă mulțumim anticipat pentru interesul acordat acestui proiect.
Cu deosebită considerație,
DIRECTOR CNMRMC,
Coordonator național proiect
Dr. Andra Neamțu

Invitație proiect ORCHESTRA
INSP - Proiect ORCHESTRA


În atenția medicilor de familie
Observații la Contractul Cadru 2021-2022

Stimați colegi,

În data de 25 iunie ac a avut loc Ședința Consiliului Național al CMR. Evaluarea impasului negocierilor cu CNAS a constituit subiectul central al discuțiilor purtate. Ca urmare a situației generate de blocarea negocierilor cu CNAS pe tema COCA 2021-2022, supunem atenției Dumneavoastră următoarele două documente:
1. Anexa 1 – Pași recomandați pentru fiecare coleg medic de familie
2. Anexa 2 – Propuneri de Negociere adresate CASJ din partea fiecărui medic de familie Se va depune la Registratura CASJ documentul din Anexa 2 personal sau electronic (obiecțiile solicitate de către Echipa de Negociere a CMR la COCA 2021-2022)
Solicitați număr de înregistrare,
Trimiteți către CMR copie cu numărul înregistrare (foto/scan).

Considerăm că am parcurs toți pașii ceruți în mod legal într-un proces de încheiere a unui contract de prestări civile de servicii medicale:
1. Consultări cu Asociații Profesionale, Patronate din fiecare segment al asistenței medicale din România
2. Negociere cu CNAS pe tema : COCA și Norme
3. Mediere: Comisia pentru Sănătate și Familie a Camerei Deputaților
Comisia de Sănătate a Senatului
Primul Ministru al României

Depunerea acestui document NU reprezintă o OBLIGAȚIE pentru nici un medic de familie.
Anexa 2 reprezintă posibilitatea liber consimțită a fiecărui medic de familie a dreptului de a-și exprima observațiile personale față de un Contract Cadru - de adeziune de 160 de pagini în lipsa posibilității reale de a încheia un Contract Civil de prestări servicii medicale cu respectarea:
- principiului echilibrului contractual,
- a dreptului la o negociere reală,
- a minimului respect acordat importanței sociale a asistenței medicale primare. Urmare a situației de criza generată de COCA 2021-2022, în virtutea principiilor de apărare a independenței profesionale, a dreptului la apărarea demnității și onoarei fiecărui membru al CMR, indiferent de segmentul sistemului medical de care aparține- principii consfințite de Legea nr. 95/2006 și a Statutului CMR , supunem atenției Dumneavoastră prezentele documente.

Vă mulțumim pentru suportul acordat.
Cu prețuire,
Dr. Valeria Herdea
Vicepreședinte CMR- Departament Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Anexa 1 – Pași recomandați pentru fiecare coleg medic de familie
Anexa 2 – Propuneri de Negociere adresate CASJ din partea fiecărui medic de familie


Decizia Nr. 7 din 25.06.2021 a Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor din România privind acordarea unor credite EMC

Decizia Nr. 7 din 25.06.2021


Solicitare Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Ap. Andrei Galați

Datorită deficitului de personal, Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Ap. Andrei Galați dorește să coopteze un număr de 3 medici specialitatea oncologie medicală, și 2 medici cu competențe în îngrijiri paliative.

Solicitare Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Ap. Andrei Galați


Intenții cesionare praxis

Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.12205/18.08.2021
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a domnului Dr. MĂNESCU DOREL, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. MĂNESCU DOREL


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.12059/16.08.2021
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a domnului Dr. Szaboszlai Ladislau, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Szaboszlai Ladislau


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.12042/13.08.2021
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a domnului Dr. ȘTEFAN ADRIAN, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. ȘTEFAN ADRIAN


Mai multe intenții de cesionare praxis

Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.11657/05.08.2021
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a doamnei Dr. OZSVAT ILEANA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. OZSVAT ILEANA


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 11598/04.08.2021
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare a_ domnului Dr. Miclea Iulius-Ioan, reprezentant legal al cabinetului medical, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art. 28 din Ordonanța de urgență nr. 68/2008, privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical:
Art. 28. - (1) Înstrăinarea prin vânzare a spațiilor și a terenurilor dobândite în condițiile prezentei ordonanțe de urgență se poate face prin exercitarea dreptului de preempțiune.
(2) Dreptul de preempțiune la înstrăinarea imobilelor prevăzute la alin. (1) revine doar coproprietarilor, dacă este cazul, și apoi proprietarilor vecini care au calitatea prevăzută la art. 3 alin. (1) și se exercită prin Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentiști din România sau Colegiul Farmaciștilor din România, după caz.
(3) Proprietarul spațiului și terenului care urmează să fie vândute este obligat să încunoștințeze Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentiști din România sau Colegiul Farmaciștilor din România, după caz, iar acesta va comunica în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, persoanelor prevăzute la alin. (2) despre intenția de vânzare și preț, în termen de cel mult 15 zile de la data când a fost încunoștințat.
(4) În termen de cel mult 15 zile, colegiile prevăzute la alin. (3) afișează intenția și prețul de vânzare pe site-urile proprii și la sediul primăriei în a cărei rază se află spațiul medical ce urmează să fie vândut.
(5) Titularii dreptului de preempțiune sunt obligați să se pronunțe asupra exercitării acestuia în termen de 30 de zile de la data primirii comunicării.
(6) În situația în care la împlinirea termenului prevăzut la alin. (5) titularii dreptului de preempțiune nu au comunicat intenția lor de a cumpăra bunurile prevăzute la alin. (1), dreptul de preempțiune se consideră stins, iar spațiul medical și terenul aferent se vând liber.
(7) În cazul în care bunurile se vând liber, proprietarul spațiului și terenului care urmează să fie vândute nu le va putea vinde la un preț mai mic decât cel oferit titularilor dreptului de preempțiune.
Intenția de cesionare/vânzare Dr. Miclea Iulius-Ioan


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 11591/04.08.2021
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare a doamnei Dr. TROCAN TITANIA MARIA, reprezentant legal al cabinetului medical, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art. 28 din Ordonanța de urgență nr. 68/2008, privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical:
Art. 28. - (1) Înstrăinarea prin vânzare a spațiilor și a terenurilor dobândite în condițiile prezentei ordonanțe de urgență se poate face prin exercitarea dreptului de preempțiune.
(2) Dreptul de preempțiune la înstrăinarea imobilelor prevăzute la alin. (1) revine doar coproprietarilor, dacă este cazul, și apoi proprietarilor vecini care au calitatea prevăzută la art. 3 alin. (1) și se exercită prin Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentiști din România sau Colegiul Farmaciștilor din România, după caz.
(3) Proprietarul spațiului și terenului care urmează să fie vândute este obligat să încunoștințeze Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentiști din România sau Colegiul Farmaciștilor din România, după caz, iar acesta va comunica în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, persoanelor prevăzute la alin. (2) despre intenția de vânzare și preț, în termen de cel mult 15 zile de la data când a fost încunoștințat.
(4) În termen de cel mult 15 zile, colegiile prevăzute la alin. (3) afișează intenția și prețul de vânzare pe site-urile proprii și la sediul primăriei în a cărei rază se află spațiul medical ce urmează să fie vândut.
(5) Titularii dreptului de preempțiune sunt obligați să se pronunțe asupra exercitării acestuia în termen de 30 de zile de la data primirii comunicării.
(6) În situația în care la împlinirea termenului prevăzut la alin. (5) titularii dreptului de preempțiune nu au comunicat intenția lor de a cumpăra bunurile prevăzute la alin. (1), dreptul de preempțiune se consideră stins, iar spațiul medical și terenul aferent se vând liber.
(7) În cazul în care bunurile se vând liber, proprietarul spațiului și terenului care urmează să fie vândute nu le va putea vinde la un preț mai mic decât cel oferit titularilor dreptului de preempțiune.
Intenția de cesionare/vânzare Dr. TROCAN TITANIA MARIA


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.11493/03.08.2021
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a doamnei Dr. GRASU MARILENA-SILVANA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. GRASU MARILENA-SILVANA


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.11327/30.07.2021
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a doamnei Dr. CÂRLAN IULIA în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. CÂRLAN IULIA


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.11067/27.07.2021
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a doamnei Dr. GEORGESCU DORINA NELA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. GEORGESCU DORINA NELA


Cu considerație,
Andreea Dănilă
Secretar Departamentul Economico-Social
Colegiul Medicilor din România

Str. Pictor Alexandru Romano nr.14, Sector 2, București, RO
Tel: +4 021 413 88 00; Fax: +4 021 413 77 50
E-mail: andreea.danila@cmr.ro
Web: www.cmr.ro


Decizia Nr. 55 din 30.04.2020 a Biroului Executiv al Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România

privind activitățile de Educație Medicală Continuă, în contextul epidemiologic actual

Decizia Nr. 55 din 30.04.2020 a Biroului Executiv al Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România


Actualizare date contact CM Teleorman

Vă informăm că, începând cu data de 01 octombrie 2019, noul număr de tel./fax al Colegiul Medicilor Teleorman este 0347.402.254 (nr. 0247.313.138 este anulat).


Informații utile cu caracter obligatoriu pentru toți medicii

Vă transmitem atașat adresa Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Poliției Române nr. 634087/2019, de informare cu privire la noul cadru legal ce vizează examinarea medicală a persoanelor ce au calitatea de conducători auto, având în vedere modificarea și completarea OG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Adresă permise auto


Ordinul nr. 520/2007 din 06/03/2007

pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea scutirilor medicale de la orele de educație fizică și sport pentru elevi și studenți și a Baremului medical cuprinzând afecțiunile pentru care se acordă scutirile medicale de la orele de educație fizică și sport

Ordinul nr. 520/2007 din 06/03/2007


Informare legislativă

Colegiul Medicilor Teleorman și Societatea Medicilor de Familie Teleorman atrag atenția instituțiilor și persoanelor fizice care solicită medicilor de familie eliberarea unor adeverințe în care să se precizeze sintagma "APT / INAPT pentru ...", că medicii dau curs solicitărilor doar în limita competențelor.

Informare legislativă CM Teleorman și SMF Teleorman


ÎN ATENȚIA MEDICILOR

Ordonanță de urgență nr. 195/2002

Art. 22 - (1) Examinarea medicală se realizează în scopul certificării stării de sănătate și a calităţilor fizice necesare unui conducător de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai.

(6) Orice medic, atunci când constată că un conducător de autovehicul, de tractor agricol sau forestier ori tramvai, aflat în evidența sau îngrijirea sa, prezintă afecțiuni medicale prevăzute în ordinul ministrului sănătăţii emis conform alin. (2), este obligat să emită bilet de trimitere către o unitate de asistență medicală autorizată prevăzută la alin. (4), cu diagnosticele constatate şi cu datele de contact ale unităţii medicale în care medicul trimiţător îşi desfăşoară activitatea şi să consemneze acest lucru în fişa medicală a conducătorului. Biletul de trimitere va fi comunicat conducătorului, de îndată, prin orice mijloc de comunicare prevăzut de Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În baza biletului de trimitere, în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea acestuia, persoana care posedă permis de conducere este obligată să se prezinte la unitatea de asistență medicală autorizată pentru a efectua examinarea medicală de specialitate.

Normele minime privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul din 31.08.2010

Ordinul nr. 1162/2010 pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul

Ordonanța de urgenţă nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

Lista unităților de asistență medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidatilor la obținerea permisului de conducere și a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie în baza OMS nr.1159/2010, din județul Teleorman, actualizată la data de 14.08.2018


Anunț privind protecția datelor cu caracter personal

Prin prezenta, vă informăm că, la nivelul instituției noastre, au fost evaluate și implementate măsurile legale, necesare și obligatorii prevăzute de legislația în vigoare privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, potrivit legislației europene, în speță fiind vorba de: REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016.

Având în vedere obligativitatea instituirii acestor măsuri, inclusiv la nivelul cabinetelor medicale individuale și a societăților medicale, ținând seama de rolul organizației profesionale a medicilor, acela de a acorda îndrumare tuturor membrilor săi în sprijinul organizării și desfășurării activității medicale în condițiile legii, vă facem cunoscut că, în vederea facilitării respectării acestor prevederi legislative, aveți posibilitatea de a ne contacta pentru o eventuală îndrumare de specialitate.

Cu stimă,
Colegiul Medicilor Teleorman


Adresa ITM Teleorman privind autorizarea funcționării din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, conform HG nr. 1425/2006, cu modificările și completările ulterioare

Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman va continua Campania națională privind verificarea respectării prevederilor referitoare la autorizarea funcționării din punct de vedere al securității și sănătății în muncă conform HG nr 1425/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Din categoria angajatorilor care au obligaţia să obțină autorizația de funcționare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă (SSM) înainte de începerea oricărei activități de la Inspectoratul Teritorial de Muncă fac parte și Cabinetele medicale (de familie, specialiști) ce funcţionează pe raza județului Teleorman.

Adresa ITM Teleorman Nr. 1980/14.02.2019


Decizia nr. 12/2018 a Colegiul medicilor din România privind reglementarea sistemului național de EMC

Colegiul medicilor din România a adoptat Decizia nr. 12/2018, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 683 din 06/08/2018, privind reglementarea sistemului național de educație medicală continuă, a criteriilor și normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă, precum și a sistemului procedural de evaluare și creditare a activităților de educație medicală continuă adresate medicilor

Decizia 12 din 2018


Ghid pentru procesarea datelor cu caracter personal, adresat medicilor de familie

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE MEDICINA FAMILIEI a realizat un Ghid pentru procesarea datelor cu caracter personal, adresat medicilor de familie.

Mai multe detalii

Scopul ghidului

În conformitate cu Carta Uniunii Europene a drepturilor fundamentale, oricine are dreptul la a-i fi respectate viața sa privată și de familie, casa și orice formă de comunicare, precum și de a-i fi protejate datele cu caracter personal. Există deja un număr de legi europene și naționale (Legea 46/2003) care impun respectarea acestor drepturi fundamentale, cu precizarea obligațiilor pe care le au cei care procesează datele cu caracter personal (DCP).

Demersul înțelegerii și aplicării anumitor obligații de acest fel de către medicii de familie nu este întotdeauna un proces facil și univoc, mai ales atunci când trebuie echilibrate interesele legitime ale individului aflate uneori în opoziție cu obligațiile și reglementările „Protecției datelor”.

Acest document definește, cu titlu de ghid/îndrumar, cerințele pe care medicii de familie (MF) trebuie să le îndeplinească din perspectiva acestor obligații.

Ghidul prezent este alcătuit din două părti: principiile pe care MF-iștii trebuie să le respecte, și anexe care să îi ajute pe MF-iști și angajații săi să implementeze împreună, în cabinet, aceste obligații privind Protecția datelor cu caracter personal (DCP).

Scopul și aplicabilitatea acestui Ghid

Acest ghid se referă la prelucrarea datelor cu caracter personal ale pacienților, în cursul acordării îngrijirilor medicale în asistența primară, în așa fel încât medicii de familie să-și poată respecta obligațiile privitoare la protecția datelor.

Acesta se aplică la procesarea datelor pacienților în orice formă, incluzând înregistrările pe hârtie, înregistrările și documentele electronice, imaginile, înregistrările video, mesajele SMS, postările online și mesajele electronice.

Documentul de față nu acoperă subiectul mai general al protecției datelor cu caracter personal din perspectiva angajatorului sau a agenților comerciali, pentru aceste aspecte existând ghiduri specifice și ele neaplicându-se în contextul cabinetului de medicină de familie.

Interpretarea reglementărilor privind PDCP evoluează continuu și acest document va fi revizuit periodic. De aceea Ghidul se va schimba în timp, pe măsură ce implementarea reglementărilor de protecție a datelor se va clarifica. Prima versiune publicată este destinată a-i ajuta pe MF-iști în a se pregăti pentru RPDP.

Ghid pentru procesarea datelor cu caracter personal pentru medicii de familie


Comunicare a Inspectoratului General al Poliției Române

Răspunsul Inspectoratului General al Poliției Române la petiția Colegiului medicilor din România nr. 4569/18.05.2018, adresată Ministerului Afacerilor Interne, referitoare la solicitările unităților de poliție adresate medicilor de familie în vederea comunicării datelor persoanelor cu probleme medicale de natură neuro-psihică.

Comunicare Inspectoratul General al Poliției Române


Model legitimație Colegiul Medicilor Teleorman

Legitimatie CM teleorman

94 x 62 mm

Medicii care doresc eliberarea unei legițimatii de membru al Colegiului Medicilor Teleorman sunt rugați să transmită pe E-mail la office@cmteleorman.ro datele necesare, conform modelului (nume, prenume, specialitatea - Medic rezident/specialist/primar/doctor în științe medicale), precum și o fotografie tip buletin în format digital (fotografie denumită cu numele medicului).

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să ne contactați la Tel./Fax: 0347.402.254, fie direct la sediul nostru.

Legitimațiile se vor ridica de la sediul Colegiul Medicilor Teleorman din Alexandria, contra unui tarif de 10 lei / buc.

Despre noi

Colegiul Medicilor Teleorman este o organizaţie neguvernamentală, fără scop patrimonial, cu obiective profesionale, administrative, de jurisdicţie profesională şi economico-socială, independentă faţă de administraţia de stat locală şi centrală, faţă de partidele politice, patronat, etc.

Colegiul Medicilor Teleorman are ca obiectiv oferirea de garanţii pentru societatea civilă şi pentru stat, în legătură cu practicarea riguroasă a profesiunii de medic, la un nivel profesional şi moral ireproşabil.

Detalii