Colegiul Judetean al Medicilor Teleorman

Link-uri utile

În atenția tuturor medicilor din județul Teleorman

Biroul Executiv al Consiliului Județean al Colegiului Medicilor Teleorman vă face cunoscut faptul că, la nivelul Colegiului Medicilor din România (C.M.R.), a fost înființată și funcționează Comisia de Lucru care are ca și temă în dezbatere: „Proiect de Lege privind Exercitarea Profesiei de Medic”.

Adresa Biroului Executiv al Consiliului Județean al Colegiului Medicilor Teleorman


Grila programelor de perfecționare iunie- septembrie 2021 ATC Training

Sunteți invitat / invitată să participați la următoarele cursuri de perfecționare organizate în al doilea semestru al anului 2021.
Taxa de participare la curs este de 740 lei (fără TVA) / curs /persoană.

Discounturi:

- 10% pentru înscrierea cu 30 de zile înainte de începerea cursului
- 5% pentru 4 participanți și peste
- 3% pentru 2 sau 3 participanți
Discounturile nu se cumulează intre ele; se va aplica discountul cel mai mare.

TARIF SERVICII HOTELIERE HOTEL REGAL 1880/ HOTEL EXCELSIOR/ HOTEL PALACE -SINAIA :

- SINGLE - 1250 lei (Include cazarea și pensiunea completa /cont pe camera ) - DOUBLE - 1500 lei (Include cazarea și pensiunea completa 2 persoane /cont pe camera)
Informații suplimentare:
 TVA 5% inclus.
 Serviciile hoteliere sunt opționale.

23 - 27 iunie 2021 - JUPITER - HOTEL MAJESTIC- 2490 lei / camera / sejur 4 nopti - all inclusive (2 adulți și un copil pana în 10 ani)

- MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE INVESTITII
- ACHIZITII PUBLICE. NOUTATI și PERSPECTIVE
- MANAGEMENTUL COMUNICARII în contextual actual
- MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL

Mai multe detalii

30 iunie - 4 iulie 2021 - JUPITER - HOTEL MAJESTIC- 2490 lei / camera /sejur 4 nopti - all inclusive (2 adulți și un copil pana în 10 ani)

- MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE- CODUL MUNCII- Noutati privind SALARIZAREA
- NEREGULI și FRAUDE în ACHIZITII PUBLICE
- AUDIT și CONTROL FONDURI EUROPENE
- MANAGEMENTUL și GESTIONAREA PATRIMONIULUI

7 - 11 iulie 2021 - JUPITER - HOTEL MAJESTIC- 2590 lei / camera / sejur 4 nopti - all inclusive (2 adulți și un copil pana în 10 ani)

- CONTROL FINANCIAR PREVENTIV. CONTROL DE GESTIUNE
- MANAGEMENTUL CONTRACTELOR DE ACHIZITII PUBLICE
- S.E.A.P. PENTRU AUTORITATI CONTRACTANTE și OPERATORI ECONOMICI
- ETICA și INTEGRITATE - IMPLEMENTAREA SNA - CONSILIER DE ETICA

14-18 iulie 2021 - JUPITER - HOTEL MAJESTIC- 2590 lei / camera / sejur 4 nopti - all inclusive (2 adulți și un copil pana în 10 ani)

- MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE- CODUL MUNCII- Noutati privind SALARIZAREA
- MANAGEMENTUL DESEURILOR
- MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE INVESTITII
- TEHNICI DE AUDITARE A SISTEMULUI JURIDIC

21-25 iulie 2021 - JUPITER - HOTEL MAJESTIC- 2590 lei / camera / sejur 4 nopti - all inclusive (2 adulți și un copil pana în 10 ani)

- ACHIZITII PUBLICE. NOUTATI și PERSPECTIVE
- MANAGEMENTUL COMUNICARII în contextual actual
- MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL

28 iulie -1 august 2021 - JUPITER - HOTEL MAJESTIC- 2590 lei / camera /sejur 4 nopti - all inclusive (2 adulți și un copil pana în 10 ani)

- MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE- CODUL MUNCII- Noutati privind SALARIZAREA
- CONTROL FINANCIAR PREVENTIV. CONTROL DE GESTIUNE
- TEHNICI DE AUDITARE A SISTEMULUI JURIDIC

4-8 august 2021 - JUPITER - HOTEL MAJESTIC- 2590 lei / camera / sejur 4 nopti - all inclusive (2 adulți și un copil pana în 10 ani)

- ACHIZITII PUBLICE. NOUTATI și PERSPECTIVE
- MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE INVESTITII
- IMPLEMENTAREA CORECTA A SCIM

11-15 august 2021 - JUPITER - HOTEL MAJESTIC- 2590 lei / camera / sejur 4 nopti - all inclusive (2 adulți și un copil pana în 10 ani)

- MANAGEMENTUL COMUNICARII în contextual actual
- TEHNICI DE AUDITARE A ACTIVITATII JURIDICE
- MANAGEMENTUL DESEURILOR

18-21 august 2021 - JUPITER - HOTEL MAJESTIC- 2590 lei / camera / sejur 4 nopti - all inclusive (2 adulți și un copil pana în 10 ani)

- MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE- CODUL MUNCII- Noutati privind SALARIZAREA
- MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL
- ETICA și INTEGRITATE - IMPLEMENTAREA SNA - CONSILIER DE ETICA

25-29 august 2021 - JUPITER - HOTEL MAJESTIC- 2590 lei / camera / sejur 4 nopti - all inclusive (2 adulți și un copil pana în 10 ani)

- ACHIZITII PUBLICE. NOUTATI și PERSPECTIVE
- CONTROL FINANCIAR PREVENTIV. CONTROL DE GESTIUNE
- MANAGEMENTUL COMUNICARII în contextual actual

1- 5 septembrie 2021 - NEPTUN - HOTEL Q - 1790 lei / camera / sejur 4 nopti - cont de 480 lei

- MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE- CODUL MUNCII- Noutati privind SALARIZAREA
- NEREGULI și FRAUDE în ACHIZITII PUBLICE
- AUDIT și CONTROL FONDURI EUROPENE
- IMPLEMENTAREA CORECTA A SCIM

8-12 septembrie 2021 - NEPTUN - HOTEL Q - 1790 lei / camera / sejur 4 nopti - cont de 480 lei

- MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL
- CONTROL FINANCIAR PREVENTIV. CONTROL DE GESTIUNE
- ETICA și INTEGRITATE - IMPLEMENTAREA SNA - CONSILIER DE ETICA
- MANAGEMENT SANITAR

BENEFICII

+ Programe certificate conform Codului Administrativ
+ Cursuri de 5 zile (cazare 4 nopți )
+ Fișă cont masă flexibilă (480/960 lei sau pensiune completa)
+ Cazare gratuită pentru însoțitor + mic dejun
+ Formatori autorizați și practicieni ai domeniului predat
+ Condiții speciale și gratuități pentru copii pana în 2 ani.
+ Activități de consolidarea echipelor

Pentru oferta completa și înscriere: tel.0726.355.037, e-mail: office@atctraining.ro.
Vă mulțumim și vă așteptăm!
CONTACT ATC training:
Martes Elena: 0726 355 037
Soare Cristina: 0773 343 995
SC ATC&IT SOLUTIONS SRL
office@atctraining.ro
www.atctraining.ro


Solicitare Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Ap. Andrei Galați

Datorită deficitului de personal, Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Ap. Andrei Galați dorește să coopteze un număr de 3 medici specialitatea oncologie medicală, și 2 medici cu competențe în îngrijiri paliative.

Solicitare Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Ap. Andrei Galați


23-27 Iunie 2021- Jupiter - Hotel MAJESTIC - Management financiar contabil Forexebug

ATC training
va invita sa participati la cursul cu tema :
Management financiar contabil Forexebug

Termen de inscriere: 12 iunie 2021

AVANTAJE !!!La participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiasi organizatii va oferim a 5-a taxa de instruire.GRATUIT! Cazarea si micul dejun pentru insotitor

LECTOR: Specialist din cadrul Ministerului Finantelor

INSCRIERILE se fac in baza formularului de participare solicitat la tel:
031-4250704 sau adresa de mail: office@atctraining.ro sau
office.atctraining@gmail.com.
COORDONATOR CURS: CRISTINA SOARE: 0773.343.995

Mai multe detalii

TEMATICA:

1. Responsabilitatile expertului finaciar care isi desfasoara activitatea in institutiile publice.
2. ACTIVITATI PREMERGATOARE INCHIDERII EXERCITIULUI FINANCIAR 2021 IN INSTITUTII PUBLICE.
3. Reglementari legislative in domeniul financiar - contabil aplicabile institutiilor publice. Dezbateri privind legislatia in domeniu.
4. Intocmirea si depunerea situatiilor financiare la 31 decembrie 2021.
Particularitati privind inchiderea conturilor de finantare, de disponibil si stabilirea rezultatului patrimonial pentru institutiile publice finantate de la bugetul de stat, local, asigurari, institutii publice finantate integral sau partial din venituri proprii, precum si pentru activitati finantate din venituri proprii.
5. Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor (Omfp 2.861/2009). Plusuri si minusuri rezultate in urma efectuarii inventarierii patrimoniului si inregistrarea acestora in contabilitate.
6. Reevaluarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice (Omfp 3.471/2008).
7. Aplicarea Omfp 221/2015 privind trecerea activelor fixe corporale amortizate integral la categoria materialelor de natura obiectelor de inventar. Discutii.
8. Adoptarea politicilor si procedurilor contabile la institutiile publice. Modele de elaborare.
9. Angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor la institutiile publice (Omfp 547/2009 pentru modificarea si completarea ALOP);
10. OUG 88/2013 privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare pentru indeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internationale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare. Sistemul national de raportare (Forexebug) - necesitati, avantaje si beneficii pentru institutiile publice in urma implementarii acestuia.
Transmiterea formularelor din sfera raportarii situatiilor financiare in Sistemul national de raportare - particularitati si probleme intampinate in transmiterea formularelor. Verificari si validari de formulare efectuate in sistem la sfarsit de an.

STUDII DE CAZ , MONOGRAFII SI APLICATII PRACTICE

Cursul va fi interactiv, astfel pe parcursul prezentarii se vor prezenta exemple si studii de caz in functie de interesul acordat de participanti asupra unui subiect anume si vor avea loc dezbateri asupra spetelor ridicate de acestia.

CERTIFICARE: Programul este autorizat pentru ocupatia CONTABIL, COD COR 331302, iar certificatul de absolvire eliberat este recunoscut de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei si Cercetarii.
Certificatul va fi insotit de supliment descriptiv in care sunt inscrise competentele dobandite si este eliberat in conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republic

ACTE NECESARE PENTRU CURSURILE AUTORIZATE (acestea vor fi transmise scanate pe e-mail inainte de inceperea cursului):
- carte de identitate;
- acte stare civila (certificat de nastere; certificat de casatorie/divort - in caz de schimbare a numelui));
- diploma studii
Eliberarea certificatului de absolvire este conditionata de existanta la dosarul participantului a documentelor mai sus mentionate.

TARIF SERVICII INSTRUIRE (VARIANTE):
* Taxa De Instruire 1 - seminar - 740 lei / participant (TVA inclus) - contine mapa de lucru, suport de curs in format electronic, certificat participare ATC trening
* Taxa De Instruire 2 - curs autorizat¹ - 740 lei / participant. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic, certificat participare ATC training, eliberare certificat de absolvire
* Taxa De Instruire 3 - seminar online - 700 lei / participant (TVA inclus) - contine mapa de lucru, suport de curs in format electronic, certificat participare ATC trening
* Taxa De Instruire 4 - curs autorizat¹ online - 700 lei /participant. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic, certificat participare ATC training, eliberare certificat de absolvire

Nota 1: La tariful de instruire nu se aplica TVA conform Legii 227/2015 actualizata, art.292. alin 1, lit f., coroborat cu OG 129/2000, republicata, art. 58. - valabil pentru taxele 2 si 4 TARIF SERVICII HOTELIERE:
* 2490 lei ( CAZARE 5 zile / 4 nopti - all inclusive 2 adulti si un copil pana in 10 ani)
Informatii suplimentare:
TVA 5% inclus
Serviciile hoteliere sunt optionale
Echipa ATC training va multumeste si va asteapta la curs!


Intenții cesionare praxis

Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 9054/16.06.2021
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a domnului Dr. MELNIC GABRIEL, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. MELNIC GABRIEL


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr.9236/18.06.2021
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a doamnei Androhovici Augustina, în calitate de moștenitor legal al CMI DR. ANDROHOVICI GABRIEL-SAVA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioada de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare CMI DR. ANDROHOVICI GABRIEL-SAVA


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 8980/15.06.2021
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a doamnei Dr. CAMELIA SLOBOZEANU, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioadă de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. CAMELIA SLOBOZEANU


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 8929/14.06.2021
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a doamnei Dr. CHIOREANU RODICA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioadă de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. CHIOREANU RODICA


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 8931/14.06.2021
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a domnului Dr. LAZĂR AUREL, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioadă de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. LAZĂR AUREL


Mai multe intenții de cesionare praxis

Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 8827/10.06.2021
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a doamnei Dr. MOCANU CRISTINA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioadă de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. MOCANU CRISTINA


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 8633/08.06.2021
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a doamnei Dr. PAVEL DORINA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioadă de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. PAVEL DORINA


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 8676/08.06.2021
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a doamnei Dr. TEODORESCU ALEXANDRINA, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioadă de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. TEODORESCU ALEXANDRINA


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 8608/07.06.2021
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a subsemnațiilor Toboiu Elena-Adriana și Toboiu Daiana-Nicoleta, în calitate de moștenitori ai praxisului de familie Dr. TOBOIU NICOLAE, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioadă de 15 zile de la data primirii.”
Intenția de cesionare/vânzare Dr. TOBOIU NICOLAE


Colegiul Medicilor din România
Departamentul Economico-Social și Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. 8367/02.06.2021
Către colegiile teritoriale,
Vă trimitem atașat intenția de cesionare/vânzare a domnului Dr. Pintea Mihail Viorel, în vederea afișării la sediul propriu, în conformitate cu prevederile Art.12 din Ordinul nr. 1322/2006: „Intenția /oferta de cesionare se notifică în mod obligatoriu Colegiului Medicilor din România, care are obligația să o afișeze atât la sediul propriu, cât și la sediile colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, pe o perioadă de 15 zile de la data primirii”.
Intenția de cesionare/vânzare dr. Pintea Mihail Viorel


Cu considerație,
Andreea Dănilă
Secretar Departamentul Economico-Social
Colegiul Medicilor din România

Str. Pictor Alexandru Romano nr.14, Sector 2, București, RO
Tel: +4 021 413 88 00; Fax: +4 021 413 77 50
E-mail: andreea.danila@cmr.ro
Web: www.cmr.ro


Invitație participare studiul de cercetare „Evaluarea interacțiunii și a mecanismelor de comunicare dintre autoritățile sanitare și public în contextul actual al pandemiei COVID-19”

Departamentul de Sănătate Publică, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, în colaborare cu biroul UNICEF România derulează în perioada Decembrie 2020 – Iulie 2021 studiul de cercetare Evaluarea interacțiunii și a mecanismelor de comunicare dintre autoritățile sanitare și public în contextul actual al pandemiei COVID-19.
Pe această cale, vă adresăm invitația de a participa și de a disemina invitația alături de formularul de înscriere în rândul medicilor de familie, pentru participarea în cadrul unui interviu de grup.
În vederea unei bune organizări în ceea ce privește înscrierea, vă rugăm să completați următorul formular:
Formular de înscriere pentru participarea în cadrul discuțiilor de grup.

În cazul acceptării invitației, interviul de grup va fi desfășurat pe platforma Zoom, având o durată aproximativă de 60 - 90 de minute.
Formularul de înscriere pentru interviul de grup poate fi completat de către medicii de familie până vineri, 23.04.2021, ora 12:00.

Vă mulțumim anticipat pentru sprijinul oferit! De asemenea, menționăm și faptul că vă stăm la dispoziție pentru orice întrebări sau informații suplimentare.

Cu stimă,
Carina Țînțaș

Invitatie de participare


Managementul Actual al Pacienților cu Boli Inflamatorii Intestinale

15 aprilie 2021

COLEGIUL MEDICILOR DOLJ
organizează:

Managementul Actual al Pacienților cu Boli Inflamatorii Intestinale

Manifestarea este creditată cu 6 puncte EMC de Colegiul Medicilor din România și este gratuită.
Se va desfășura on-line pe platforma WEBEX folosind LINK-ul următor:
Managementul Actual al Pacienților cu Boli Inflamatorii Intestinale

Pentru înregistrare pe platforma WEBEX vă rugăm să aveți la îndemână următoarele informații:
a. Nume și Prenume (vor fi trecute pe diploma de participare)
b. Adresa de mail (unică pentru fiecare participant)
c. CUIM (cod unic de identificare medic – se află pe Certificatul de membru și pe AVIZUL de liberă practică (ALP))
d. Specialitate (doar una)
e. Grad
f. Telefon
g. State/Province - județul unde sunteți înscris în Colegiul Medicilor

Detalii conectare WEBEX:
Event: Managementul Actual al Pacienților cu Boli Inflamatorii Intestinale
Event address for attendees: Event address
Event number: 121 772 3842
Event password: doctor
Host key: 186192
Colegiul Medicilor Dolj


Decizia Nr. 55 din 30.04.2020 a Biroului Executiv al Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România

privind activitățile de Educație Medicală Continuă, în contextul epidemiologic actual

Decizia Nr. 55 din 30.04.2020 a Biroului Executiv al Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România


Actualizare date contact CM Teleorman

Vă informăm că, începând cu data de 01 octombrie 2019, noul număr de tel./fax al Colegiul Medicilor Teleorman este 0347.402.254 (nr. 0247.313.138 este anulat).


Informații utile cu caracter obligatoriu pentru toți medicii

Vă transmitem atașat adresa Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Poliției Române nr. 634087/2019, de informare cu privire la noul cadru legal ce vizează examinarea medicală a persoanelor ce au calitatea de conducători auto, având în vedere modificarea și completarea OG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Adresă permise auto


Ordinul nr. 520/2007 din 06/03/2007

pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea scutirilor medicale de la orele de educație fizică și sport pentru elevi și studenți și a Baremului medical cuprinzând afecțiunile pentru care se acordă scutirile medicale de la orele de educație fizică și sport

Ordinul nr. 520/2007 din 06/03/2007


Informare legislativă

Colegiul Medicilor Teleorman și Societatea Medicilor de Familie Teleorman atrag atenția instituțiilor și persoanelor fizice care solicită medicilor de familie eliberarea unor adeverințe în care să se precizeze sintagma "APT / INAPT pentru ...", că medicii dau curs solicitărilor doar în limita competențelor.

Informare legislativă CM Teleorman și SMF Teleorman


ÎN ATENȚIA MEDICILOR

Ordonanță de urgență nr. 195/2002

Art. 22 - (1) Examinarea medicală se realizează în scopul certificării stării de sănătate și a calităţilor fizice necesare unui conducător de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai.

(6) Orice medic, atunci când constată că un conducător de autovehicul, de tractor agricol sau forestier ori tramvai, aflat în evidența sau îngrijirea sa, prezintă afecțiuni medicale prevăzute în ordinul ministrului sănătăţii emis conform alin. (2), este obligat să emită bilet de trimitere către o unitate de asistență medicală autorizată prevăzută la alin. (4), cu diagnosticele constatate şi cu datele de contact ale unităţii medicale în care medicul trimiţător îşi desfăşoară activitatea şi să consemneze acest lucru în fişa medicală a conducătorului. Biletul de trimitere va fi comunicat conducătorului, de îndată, prin orice mijloc de comunicare prevăzut de Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În baza biletului de trimitere, în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea acestuia, persoana care posedă permis de conducere este obligată să se prezinte la unitatea de asistență medicală autorizată pentru a efectua examinarea medicală de specialitate.

Normele minime privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul din 31.08.2010

Ordinul nr. 1162/2010 pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul

Ordonanța de urgenţă nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

Lista unităților de asistență medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidatilor la obținerea permisului de conducere și a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie în baza OMS nr.1159/2010, din județul Teleorman, actualizată la data de 14.08.2018


Anunț privind protecția datelor cu caracter personal

Prin prezenta, vă informăm că, la nivelul instituției noastre, au fost evaluate și implementate măsurile legale, necesare și obligatorii prevăzute de legislația în vigoare privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, potrivit legislației europene, în speță fiind vorba de: REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016.

Având în vedere obligativitatea instituirii acestor măsuri, inclusiv la nivelul cabinetelor medicale individuale și a societăților medicale, ținând seama de rolul organizației profesionale a medicilor, acela de a acorda îndrumare tuturor membrilor săi în sprijinul organizării și desfășurării activității medicale în condițiile legii, vă facem cunoscut că, în vederea facilitării respectării acestor prevederi legislative, aveți posibilitatea de a ne contacta pentru o eventuală îndrumare de specialitate.

Cu stimă,
Colegiul Medicilor Teleorman


Adresa ITM Teleorman privind autorizarea funcționării din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, conform HG nr. 1425/2006, cu modificările și completările ulterioare

Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman va continua Campania națională privind verificarea respectării prevederilor referitoare la autorizarea funcționării din punct de vedere al securității și sănătății în muncă conform HG nr 1425/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Din categoria angajatorilor care au obligaţia să obțină autorizația de funcționare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă (SSM) înainte de începerea oricărei activități de la Inspectoratul Teritorial de Muncă fac parte și Cabinetele medicale (de familie, specialiști) ce funcţionează pe raza județului Teleorman.

Adresa ITM Teleorman Nr. 1980/14.02.2019


Decizia nr. 12/2018 a Colegiul medicilor din România privind reglementarea sistemului național de EMC

Colegiul medicilor din România a adoptat Decizia nr. 12/2018, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 683 din 06/08/2018, privind reglementarea sistemului național de educație medicală continuă, a criteriilor și normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă, precum și a sistemului procedural de evaluare și creditare a activităților de educație medicală continuă adresate medicilor

Decizia 12 din 2018


Ghid pentru procesarea datelor cu caracter personal, adresat medicilor de familie

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE MEDICINA FAMILIEI a realizat un Ghid pentru procesarea datelor cu caracter personal, adresat medicilor de familie.

Mai multe detalii

Scopul ghidului

În conformitate cu Carta Uniunii Europene a drepturilor fundamentale, oricine are dreptul la a-i fi respectate viața sa privată și de familie, casa și orice formă de comunicare, precum și de a-i fi protejate datele cu caracter personal. Există deja un număr de legi europene și naționale (Legea 46/2003) care impun respectarea acestor drepturi fundamentale, cu precizarea obligațiilor pe care le au cei care procesează datele cu caracter personal (DCP).

Demersul înțelegerii și aplicării anumitor obligații de acest fel de către medicii de familie nu este întotdeauna un proces facil și univoc, mai ales atunci când trebuie echilibrate interesele legitime ale individului aflate uneori în opoziție cu obligațiile și reglementările „Protecției datelor”.

Acest document definește, cu titlu de ghid/îndrumar, cerințele pe care medicii de familie (MF) trebuie să le îndeplinească din perspectiva acestor obligații.

Ghidul prezent este alcătuit din două părti: principiile pe care MF-iștii trebuie să le respecte, și anexe care să îi ajute pe MF-iști și angajații săi să implementeze împreună, în cabinet, aceste obligații privind Protecția datelor cu caracter personal (DCP).

Scopul și aplicabilitatea acestui Ghid

Acest ghid se referă la prelucrarea datelor cu caracter personal ale pacienților, în cursul acordării îngrijirilor medicale în asistența primară, în așa fel încât medicii de familie să-și poată respecta obligațiile privitoare la protecția datelor.

Acesta se aplică la procesarea datelor pacienților în orice formă, incluzând înregistrările pe hârtie, înregistrările și documentele electronice, imaginile, înregistrările video, mesajele SMS, postările online și mesajele electronice.

Documentul de față nu acoperă subiectul mai general al protecției datelor cu caracter personal din perspectiva angajatorului sau a agenților comerciali, pentru aceste aspecte existând ghiduri specifice și ele neaplicându-se în contextul cabinetului de medicină de familie.

Interpretarea reglementărilor privind PDCP evoluează continuu și acest document va fi revizuit periodic. De aceea Ghidul se va schimba în timp, pe măsură ce implementarea reglementărilor de protecție a datelor se va clarifica. Prima versiune publicată este destinată a-i ajuta pe MF-iști în a se pregăti pentru RPDP.

Ghid pentru procesarea datelor cu caracter personal pentru medicii de familie


Comunicare a Inspectoratului General al Poliției Române

Răspunsul Inspectoratului General al Poliției Române la petiția Colegiului medicilor din România nr. 4569/18.05.2018, adresată Ministerului Afacerilor Interne, referitoare la solicitările unităților de poliție adresate medicilor de familie în vederea comunicării datelor persoanelor cu probleme medicale de natură neuro-psihică.

Comunicare Inspectoratul General al Poliției Române


Model legitimație Colegiul Medicilor Teleorman

Legitimatie CM teleorman

94 x 62 mm

Medicii care doresc eliberarea unei legițimatii de membru al Colegiului Medicilor Teleorman sunt rugați să transmită pe E-mail la office@cmteleorman.ro datele necesare, conform modelului (nume, prenume, specialitatea - Medic rezident/specialist/primar/doctor în științe medicale), precum și o fotografie tip buletin în format digital (fotografie denumită cu numele medicului).

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să ne contactați la Tel./Fax: 0347.402.254, fie direct la sediul nostru.

Legitimațiile se vor ridica de la sediul Colegiul Medicilor Teleorman din Alexandria, contra unui tarif de 10 lei / buc.

Despre noi

Colegiul Medicilor Teleorman este o organizaţie neguvernamentală, fără scop patrimonial, cu obiective profesionale, administrative, de jurisdicţie profesională şi economico-socială, independentă faţă de administraţia de stat locală şi centrală, faţă de partidele politice, patronat, etc.

Colegiul Medicilor Teleorman are ca obiectiv oferirea de garanţii pentru societatea civilă şi pentru stat, în legătură cu practicarea riguroasă a profesiunii de medic, la un nivel profesional şi moral ireproşabil.

Detalii